U BiH postoje 62 visokoškolske ustanove, najbolje plasirani je UNSA i to na 2039. mjestu

Poslije rata pa do danas u BiH je osnovan veliki broj privatnih univerziteta i visokoškolskih ustanova, tako da je ukupan broj ustanova u našoj zemlji koje pružaju visoko obrazovanje 62 i to prema podacima Webometricsa.
Stručnjaci su saglasni da tako veliki broj visokoškolskih ustanova znači i manje kvaliteta u obrazovnom procesu. A kakav je status visokoškolskih ustanova u BiH najbolje potvrđuju rang-liste na stranicama koje prate, analiziraju i vrednuju kvalitet visokog obrazovanja.

Tako je na stranici Webometricsa najbolje rangirani univerzitet u BiH Univerzitet u Sarajevu (UNSA) i to na 2039. mjestu prema podacima s početka godine. Na drugom mjestu je privatni univerzitet Internacionalni Univerzitet u Sarajevu (IUS) na 3362. mjestu, dok je treći iz BiH Univerzitet u Tuzli i to na 3480. mjestu.

Slijede Univerzitet u Banjoj Luci, Sveučilište u Mostaru te Univerzitet u Zenici.

klix.ba

Related posts