Operativna grupa za upravljanje migrantskom krizom USK donijela nove zaključke

Održan je prošireni sastanak Operativne grupe za upravljanje migrantskom krizom na području USK kojem su prisustvovali IOM i UNHCR. Operativna grupa Unsko-sanskog kantona, na današnjem sastanku, donijela je, na osnovu Zaključaka Skupštine Unsko – sanskog kantona i vijeća Grada Bihaća i općine Velika Kladuša, ove zaključke, a u skladu s činjenicom da i dalje dolazi do prekomjernog priliva ilegalnih migranata čime je ugroženo javno zdravlje, sigurnost i prava građana USK. 1. Ostaju na snazi zaključci i mjere koji su doneseni na proširenom sastanku Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora…

Read More