Bos. Krupa: Konkurs za dodjelu općinskih stipendija otvoren do 18. marta

Objavljen je javni konkurs za dodjelu općinskih stipendija redovnim studentima iz Bosanske Krupe za akademsku 2020/2021. godinu. Njime se propisuju uslovi za dodjelu, visina stipendije, potrebni dokumenti pri apliciranju, rok za prijavu, kao i način prijave. Konkurs je otvoren petnaest dana, dakle do 18. marta 2021. godine. Stipendija Općine Bosanska Krupa namijenjena je studentima koji imaju prebivalište na području općine Bosanska Krupa u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina, državljanima Bosne i Hercegovine koji prvi put upisuju godinu u akademskoj 2020/2021. na jednom od državnih fakulteta bosanskohercegovačkih univerziteta u svojstvu…

Read More