Bužim kreće u izgradnju muzeja u kojem će biti smještena i Muzej soba 505. Viteške brigade

Bužim kreće u realizaciju i otvaranje Muzeja Bužima, u kojem će svoje mjesto naći i adekvatnije biti zbrinuta i Muzej soba 505. Viteške brigade. Radovi na ovome projektu trebaju početi već na proljeće, a radi se o rekonstrukciji i adaptaciji stare zgrade osnovne škole. – Svakoj lokalnoj zajednici, svakom gradu koji ima svoj povijesni kulturni kontinuitet potreban je muzej da očuva i rekonstruiše sliku života njenih građana kroz minula stoljeća. Zadovoljan sam da je Općina Bužim prva u Krajini, poslije Bihaća, otpočela sa aktivnostima na osnivanju Muzeja grada Bužim. Složeni su…

Read More

Kreće realizacija projekta Muzej grada Bužima

Nakon rješenih imovinsko-pravnih odnosa, danas je u Sali Općine Bužim potpisan Ugovor za izradu glavnog projekta Muzeja grada Bužima. Načelnik općine Bužim, Mersudin Nanić, i direktor firme AMG Projektni biro, Muhamed Galijašević su potpisali ugovor, prilikom čega je bilo govora o dinamici daljnih aktivnosti oko početka gradnje muzeja gdje nakon izrade glavnog projekta slijedi raspisivanje tendera za radove koji bi trebali početi u proljeće početkom naredne godine. Predstavnici Koordinacije boračkih udruženja općine Bužim su prisustvovali potpisivanju ugovora te na taj način izrazili zadovoljstvo što će Muzej grada Bužima sa Muzej…

Read More