Zaimović: Firme podnose tužbe Ustavnom sudu FBiH zbog komunalnih taksi, ovo se mora urediti

Predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović uputio je inicijativu prema Vladi Federacije BiH, tačnije, ministarstvima pravde i finansija za upućivanje u parlamentarnu proceduru teksta zakona o komunalnim taksama na federalnom nivou.  Zaimović u inicijativi objašnjava kako su razlog iniciranja izrade teksta ovog zakona učestali predmeti na Ustavnom sudu FBiH u pogledu zahtjeva za ocjenu ustavnosti općinskih / gradskih odluka o komunalnim taksama, a koje su zbog kršenja osnovnih ljudskih prava i sloboda proglašene neustavnim. Kršenje ustavnog prava na jednakost pred zakonom – Gradovi i gradska vijeća propisuju različite…

Read More