Održana VII sjednica OV Bužim: Najviše pažnje izazvala tačka o JKP "KOMB" Bužim

U Vijećnici JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Bužim održana je VII redovna sjednica VIII saziva Općinskog vijeća općine Bužim. Na dnevnom redu se nalazilo 11 tačaka, ali su dvije povučene prije same rasprave o njima. Između ostalog nakon usvajanja dnevnog reda, pitanja vijećnika i usvajanja izvoda iz zapisnika sa prethodne sjednice vijećnici su razmatrali i usvojili slijedeće tačke: Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju objekta Muzeja 505. viteške brigade; informacija o stanju u JKP “KOMB” Bužim; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama i Tarifi…

Read More