Helen Keller od danas sutkinja Ustavnog suda BiH

Novoimenovana međunarodna sutkinja Helen Keller danas stupa na dužnost sutkinje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ona će zamijeniti dosadašnju međunarodnu sutkinju Margaritu Cacu-Nikolovsku, potpredsjednicu Ustavnog suda BiH, kojoj je mandat sudije prestao ex lege prema članu VI/1, Ustava Bosne i Hercegovine 28. novembra 2020. godine zbog toga što je na taj dan navršila 70 godina života, do kada traje mandat sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Magistrirala Evropsko pravo Prema članu 82. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, sutkinja Keler je u srijedu potpisala svečanu izjavu pred predsjednikom Ustavnog suda…

Read More