4 smjena Vlade

Izglasana rekonstrukcija Vlade USK, imenovano 5 novih ministara Trenutno zasjeda Skupština Unsko-sanskog kantona, prvo 14 vanredna na kojoj je na prečac ponuđena nova rekonstrukcija Vlade, a zatim i 15 vanredna koju će poslanici uredno naplatiti građanima. 14.vanredna sjednica i pokušana rekonstrukcija Vlade je propala jer im je falio jedan “dogovoreni” glas. Radilo se o gospođi iz DF-a koja nije bila zadovoljna statusom u Vlastitoj stranci, ali nakon prekida vratila se u okvir stranačke disciplina. Izglasana je smjena 5 ministara nakon čega je Vlada pala. Ponovo je osnovana Skupštinska većina koju…

Read More