Almir Badnjević postao član Evropske akademije nauka i umjetnosti

Almir Badnjević je od danas redovni član Evropske akademije nauka i umjetnosti u Salzburgu, zahvaljujući svom naučnom i stručnom doprinosu u svijetu. Almir Badnjević je direktor Verlaba, univerzitetski profesor na Univerzitetu u Sarajevu, gostujući profesor Univerziteta Warwick (UK), te redovni član Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u BiH, a od danas se može pohvaliti i članstvom u Evropskoj akademiji nauka i umjetnosti. Riječ je o međunarodnoj akademskoj organizaciji koja je transnacionalna i interdisciplinarna, a u koju je uključeno oko dvije hiljade vrhunskih naučnika i umjetnika koji se bave pitanjima s…

Read More