Švedski inspektor stiže u BiH zbog zagađenja

BANJALUKA, SARAJEVO – Inspektor iz Švedske trebalo bi da dođe u BiH, gdje će boraviti godinu dana, te obučavati naše inspektore za nadzor industrijskih i drugih subjekata u smislu da li poštuju propise o kvalitetu vazduha.

Podaci Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) ukazuju da je BiH jedna od najzagađenijih zemalja na svijetu i spada u tri zemlje s najvišim procentom mortaliteta povezanim sa zagađenjem vazduha, a bh. vlasti će se, u saradnji sa švedskim partnerima, s ovim problemom u narednim godinama uhvatiti u koštac.

Vlada RS nedavno je prihvatila Informaciju o projektu “Pomoć BiH u poboljšanju kvaliteta vazduha i upravljanju kvalitetom vazduha”, u kojoj je navedeno da su institucije nadležne za praćenje kvaliteta vazduha nedovoljno opremljene da efikasno prate i rješavaju ovaj kompleksan problem.

“Švedska agencija za zaštitu životne sredine (SEPA), u dijalogu sa predstavnicima Ambasade Švedske i Švedske agencije za razvoj saradnje (SIDA) u BiH, pokrenula je aktivnosti da se ispitaju mogućnosti za razvoj programa koji bi pomogao u rješavanju nekih od glavnih izazova s kojima se BiH susreće u oblasti zagađenja vazduha, te je kreiran projekat kojim bi se pružila pomoć institucijama u BiH u oblasti smanjenja zagađenosti vazduha”, saopšteno je tada iz Vlade RS.

Pomoć institucijama u BiH bi se, između ostalog, postigla putem osiguranja kapaciteta za mjerenje, praćenje i upravljanje podacima o kvalitetu vazduha, pružanjem podrške ekološkoj inspekciji, izradom studija o izvorima zagađenja i slično.

Dušanka Makivić, načelnik Odjeljenja za odnose s javnošću Inspektorata RS, kaže da u Republici Srpskoj trenutno radi pet republičkih ekoloških inspektora i 26 ekoloških inspektora na lokalnom nivou, odnosno na teritoriji gradova i opština.

Po njenim riječima, kada je riječ o kontroli kvaliteta vazduha, Zakonom o zaštiti vazduha propisano je da jedinica lokalne samouprave na svojoj teritoriji uspostavlja lokalnu mrežu mjernih stanica, odnosno mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha.

“Monitoring kvaliteta vazduha u lokalnoj mreži obavlja se prema propisu koji za svoju teritoriju donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave, a koji mora biti usklađen sa navedenim zakonom”, kaže za “Nezavisne” Makivićeva.

Tuzla je, kako je ranije objavljeno, jedan od evropskih gradova sa najvišom koncentracijom toksičnih materija u vazduhu.

Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju Tuzla, pozdravlja aktivnosti koje slijede uz pomoć švedskih partnera.

“Ako posmatramo Tuzlanski kanton, znamo da u zadnjih deset godina imamo povećane koncentracije zagađujućih materija u vazduhu, te da one prelaze granične vrijednosti. Više se ne može čekati. Jednom se mora krenuti sa analizom stanja, planiranjem konkretnih mjera, njihovom implementacijom i praćenjem rezultata”, kaže Agićeva u izjavi za “Nezavisne”.

Inače, ovim projektom će u potpunosti upravljati Švedska agencija za zaštitu životne sredine, koja će se u sprovođenju mjera oslanjati na švedske partnere te institucije iz RS i FBiH.  Projekat se finansira donatorskim sredstvima Švedske, a predviđeno trajanje je od 2018. do 2022. godine.

Predviđene su, između ostalog, i studije o izvorima zagađenja vazduha u šest velikih gradova, po tri u RS i FBiH. U planu je i razmatranje proširivanja zona bez saobraćaja u većim gradovima.

 

Related posts