Šuhret Fazlić: Izmjenama Zakona o komunalnim djelatnostima USK pogoduje se stranačkim tajkunima, a ne građanima

Vlada USK uputila je u skupštinsku proceduru inicijativu za izmjenu člana 36. Zakona o komunalnim djelatnostima Unsko-sanskog kantona, kojim se uslovljala registracija vozila sa plaćanjem komunalnih usluga. To je bio povod gradonačelniku Grada Bihaća Šuhretu Fazliću da danas sazove konferenciju za medije.Inicijativom skupštinskog poslanika Damira Hodžića koju je Vlada USK-a na čelu sa premijerom Huseinom Rošićem prihvatila i uputila u Skupštinsku proceduru, brisao bi se stav (3) člana 36. Zakona o komunalnim djelatnostima kojim je propisano da se “registracija svih vrsta vozila ne može ostvariti kod Policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova poslova kantona, bez prethodno izmirenih obaveza davaoca i korisnika komunalnih usluga”.

Gradonačelnik Fazlić je prvenstveno demantovao tvrdnje da se pojedine odredbe tog Zakona nisu primjenjivale, te da je tek početkom ove godine MUP USK potpisao sporazum sa komunalnim preduzećima, nakon čega su se stvorene obaveze počele naplaćivati i retroaktivno.

“Želim da kažem da su te informacije netačne jer JKP Komrad i JP Vodovod Bihać unazad 4-5 godina u saradnji sa MUP-om USK-a primjenjuju odrede ovog Zakona, te su informatički uvezani sa MUP-om tako da građani ne moraju ići nikakve potvrde kako bi dokazali da nisu dužni. Međutim, problem je nastao kada smo ove godine odlučiti da odredbe tog zakona dosljedno primjenjujemo i za komunalnu naknadu koju naplaćuje Zavod za prostorno uređenje Grada Bihaća” – rekao je gradonačelnik Šuhret Fazlić.

Nadalje je ustvrdio da se slaže sa mišljenjima da je možda neustavno i nepošteno nedozvoljavati građanima da registruju svoja vozila ili ih primoravati da idu u Zavod vaditi potvrde da nisu dužni i da se o tome treba razgovarati.

“Građani – fizička lica su prilično uredni platiše i oni nisu problem, bojim se da se ovdje radi o nečem sasvim drugom. Naime, najveći dužnik po osnovu komunalnih usluga prema gradu Bihaću je sam Kanton i pojedina privatna preduzeća čiji su vlasnici bliski stranci koja gura ovu inicijativu u Skupštinsku proceduru” – rekao je Fazlić.

U prilog toj tvrdnji gradonačelnik je pred novinarima pročitao neke od najvećih dužnika po osnovu komunalne naknade, te za vodu i odvoz smeća.

“Možda bi pokretači ove inicijative trebali građanima objasniti da su upravo oni 2012. godine donijeli ovaj Zakon od kojeg sad navodno spašavaju građane. Isto tako, pitam se hoće li građane osloboditi obaveze izmirenja novčanih kazni prilikom i svih ostalih nameta koje plaćamo prilikom registracije vozila. Bojim se da se polako prepoznaje namjera Vlade Kantona, Skupštine Kantona i Stranke demokratske akcije da se određenim aktivnostima Grad Bihać dovede u tešku poziciju samo zato što na čelu Bihaća nije njihov gradonačelnik” – dodao je.

Related posts