Stručnjaci daju optimistične prognoze za energetsku budućnost BiH

Na 13. Savjetovanju Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (BHK CIGRE) ove sedmice u Neumu, koje je okupilo oko 500 naučnih i stručnih djelatnika iz zemlje i inostranstva, moglo se čuti mnogo optimističkih prognoza energetske budućnosti BiH.

Taj stručni skup, održan od 17. do 21. septembra, ponudio je uvid u trenutno stanje elektroenergetskog sektora u BiH, ukazano je na postojeće probleme i predložena određena rješenja i budući pravci djelovanja. Predstavljeno je 158 referata, te upriličene brojne prezentacije svjetskih kompanija, a savjetovanje je završeno sastancima 16 studijskih komiteta.

Posebna pažnja posvećena je perspektivi i korištenju uglja, razvoju novih tehnologija, tržištu električne energije, prenosnim mrežama i drugo. Također, iznesene su nove tehničke, ekološke i ekonomske pretpostavke za korištenje obnovljivih izvora energije i pri tom istaknuto da na tom polju elektroprivrede i investitori moraju raditi više i brže. Tražen je i odgovor koliko postojeći elektroenergetski sistem može apsorbovati novoproizvedene energije iz solarnih panela, vjetroelektrana, malih hidrocentrala, elektrana na bazi biomase, rečeno je Feni u BHK CIGRE.

Tokom posljednjeg dana savjetovanja veliko interesovanje pobudio je rad studijskog komiteta „Distributivni sistemi i male elektrane“ čemu su bila posvećena 23 referata što je najviše u odnosu na ostale komitete.

Smjernice za budućnost u formi sinteze energetske strategije BiH dao je Edhem Bičakčić, predsjednik Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRE. Osnovna strategija, prema njegovom mišljenju, treba da bude očuvanje izvozne pozicije energije bar u mjeri u kojoj je BiH uvoznik nafte i prirodnog gasa.

Tokom savjetovanja održana je i redovna skupština Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRE i tom prilikom usvojen plan rada do 2019. godine. Istaknuto je da je ovo strukovno udruženje veoma ojačalo, nanovo se afirmisalo i unaprijedilo saradnju sa nacionalnim komitetima CIGRE i nekim kompanijama u regionu.

Related posts