Stimulacije za glasače u inostranstvu

Približno polovina od oko 15.000 pripadnika bosanskohercegovačke dijaspore u Norveškoj ima pravo glasa u Bosni i Hercegovini, a po prvi put ovo će pravo moći iskoristiti u zgradi ambasade u Oslu koju je BiH dobila u procesu sukcesije imovine bivše Jugoslavije 2012. godine.

U odnosu na proteklih nekoliko izbornih ciklusa, ovaj put znatno je povećan broj registriranih bh. glasača u Norveškoj. Bh. ambasador u toj zemlji Nedim Makarević ističe da će ovi izbori u ambasadi biti propraćeni malim iznenađenjem za glasače. Naime, pripremljene su simbolične zahvalnice za one koji to žele.

– Naše iseljeništvo dugo živi van BiH. Domovina, na žalost, nije do sada našla adekvatne mehanizme kako da uveže dijasporu,  da im pruži neke konstantne programe. Sve se manje-više svodi na energiju i volju pojedinaca. S druge strane, postoji ogroman potencijal upravo u tom mladom naraštaju u dijaspori, gdje imamo veliki broj uspješnih pojedinaca u raznim oblastima. Moramo se potruditi da na sve moguće načine, pa makar i malim znakom pažnje, odamo priznanje našim iseljenicima na njihovom trudu i ljubavi prema BiH. Ovaj put to je zahvalnica u kojoj stoji da su dali doprinos demokratskim procesima u BiH – pojasnio je svoju inicijativu ambasador Makarević, izrazivši nadu da će se trend povećanja broja birača u dijaspori nastaviti.

Related posts