Šta piše u Rezoluciji NSRS-a: Vojna neutralnost Republike Srpske do raspisivanja referenduma

Narodna skupština Republike Srpske (RS) usvojila je na posljednjoj sjednici Rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti RS-a, a koja se tiče eventualnog pristupanja BiH NATO savezu.

RS je opredjeljenja da svaki budući status, navodi se u tački 6. usvojene Rezolucije, koordinira sa Republikom Srbijom kao potpisnicom Dejtonskog sporazuma.

– U skladu s tim Narodna skupština RS-a donosi odluku o proglašavanju vojne neutralnosti RS-a u odnosu na postojeće vojne saveze do eventualnog raspisivanja referenduma u RS-u na kome bi se donijela konačna odluka o tom pitanju – navodi se u Rezoluciji.

Rezolucijom se izražava “trajno opredjeljenje RS-a za poštivanje ustavnog poretka BiH nastale međunarodnim ugovorom uz garancije velikih sila i potpise Srbije i Hrvatske.”

– Dejtonski sporazum je dio međunarodnog prava i njegovi aneksi kao provedbeni sporazumi mogu se mijenjati samo uz sporazume strana – RS-a i Federacije BiH – stoji u članu 1. usvojene Rezolucije.

Narodna skupština RS-a je usvojenom Rezolucijom taj entitet definirala kao ustavnopravni entitet u sastavu BiH koji samostalno obavlja svoje ustavotvorne, zakonodavne, izvršne i sudske funkcije koje nisu izričito Ustavom BiH dodijeljene institucijama BiH. Teritorija RS-a u procentu 49 posto je, dodaje se, neotuđivo pravo u okviru međunarodno priznatih granica BiH.

– Teritorija RS-a ne može biti otuđena na bilo koji način mimo Ustava i zakona, niti joj se može utvrditi i upisati drugo svojstvo. Svaki pokušaj uskraćivanja svih suverenih prava na teritorijom RS-a smatrat će se kršenjem ustavnog poretka i međunarodnog prava i neće proizvoditi pravno dejstvo – navodi se u članu 4.

Citirani član se odnosi na proces knjiženja vojne imovine sa entiteta na državu BiH, što je jedan od uvjeta za aktivaciju MAP-a, odnosno jedan od uvjeta na euroatlantskom putu BiH.

Related posts