Šokantan izvještaj: Djevojčica sa poteškoćama u razvoju zatrudnila nakon očevog zlostavljanja

Izvještaj Ombudsmena za djecu RS-a za 2017. godinu obiluje brojnim podacima o zanemarivanju ili nasilju nad djecom, a posebno je šokantan podatak o silovanju djevojčice, koje je počinio njen otac, nakon čega je ostala trudna.

Ovaj monstruozni slučaj, u izvještaju Ombudsmena RS-a, izdvojen je kao “naročito težak”, a po kojem su postupali u prošloj godini.

– Pred Ombudsmenom za djecu je zabilježen naročito težak slučaj seksualnog zlostavljanja djevojčice sa poteškoćama u razvoju od strane oca, koje je rezultiralo njenom trudnoćom. Radilo se o porodici koja se nalazila u veoma teškim materijalnim prilikama – stoji u izvještaju za 2017. godinu, a koji će biti razmatran na predstojećoj sjednici Narodne skupštine RS-a.

Prema statističkim podacima, Ombudsmen RS-a je u ovom periodu postupao u ukupno 144 predmeta, koji se odnose na nasilje nad djecom u RS-u, od čega se 42 predmeta odnose na vršnjačko nasilje, 16 na nasilje u porodici, gdje se kao žrtve pojavljuju i djeca, te 11 predmeta koji se odnose na seksualno nasilje.

Također, iz statistike se može zaključiti da su se u 2017. godini u RS-u najčešće dešavale povrede ličnih prava djece, da su žrtve u najvećem broju slučajeva bila djeca mlađa od deset godina, kao i da su dječaci više izloženi situacijama koje dovode do povrede njihovih prava

– Ombudsman za djecu je u 2017. godini postupao u ukupno 722 predmeta. Od ukupnog broja primljenih prijava, najveći broj odnosi se na povredu ličnih prava – 183 prijave. I u ovom periodu povećan je broj prijava kojima se ukazuje na povredu prava djeteta na zaštitu od nasilja – navodi se u u spomenutom izvještaju.

Izvor: Faktor

Related posts