SKUPŠTINA USK: Podjela dobiti Unsko-sanskih šuma prema utvrđenim prioritetima

Simboličnom podjelom bijelih vrpci skupštinskim zastupnicima i članovima Vlade USK prije početka današnjeg zasjedanja, Udruženje „Žene sa Une“ nastavilo je kampanju borbe protiv nasilja nad ženama. Bijelim vrpcama želja im je animirati vlasti da poduzmu sve kako bi se spriječilo nasilje nad ženama i osigurala zaštita njihovih prava.

Skupština USK danas nije imenovala privremeni Upravni odbor Univerziteta u Bihaću, kao ni privremene skupštine ŠPD Unsko-sanske šume, RTV USK i Unsko-sanskih novina, jer su ova imanovanja iz proceduralnih razloga, kako je rečeno, skinuta sa dnevnog reda.

U okviru tačke izbor i imenovanja imenovan je jedan član Komisije za koncesije, te donesena odluka o ovlaštenju za obavljanje poslova sekretara Skupštine USK sa posebnim zadatkom.

Nastavak zasjedanja obilježila je dugotrajna rasprava vezana za odluke kojima se definiše način raspodjele dobiti Unsko-sanskih šuma. Diskusije zastupnika u većini slučajeva svodile su se na politikanstvo i međusobna prepucavanja. O svemu se više govorilo nego o samim odlukama i njihovoj suštini.

Najviše nedoumica bilo je vezano na način raspodjele 1.3 miliona maraka tih sredstava lokalnim zajednicama. Postavljana su pitanja zašto to nije definisano i da li će svaka od lokalnih zajednica biti ravnopravno zastupljena.

Izneseno je niz zamjerki i optužbi, nakon čega je premijer Kantona Husein Rošić izašao za govornicu i pojasnio iz kojeg razloga se nije mogla realizovati prethodna odluka i zašto se stavlja van snage. Novom odlukom, naglasio je, milion maraka ide Kantonalnoj bolnici, a 1,3 miliona će se dijeliti prema projektima koji su utvrđeni kao priporiteti u općinama.

Potom je odlukom većine stavljena van snage ranija odluka Skupštine o raspodjeli ovih sredstava, te data saglasnost na odluku Skupštine ŠPD Unsko-sanske šume.

rtvusk.ba

Related posts