Skupština USK odlučila: Zadužuju se premijer i (grado)načelnici da u roku od 7 dana odrede jednu lokaciju za migrante u USK

Iako su pojedini zastupnici nastojali svoju odgovornost u ovom momentu prebaciti na više nivoe, rasprava je okončana sa 5 zaključaka koje je Skupština usvojila jednoglasno.

Prvi zaključak se odnosi na određivanje lokacije na koju će biti smješteni migranti sa područja Unsko-sanskog kantona, kojih sada ima preko 2.000. Za realizaciju ovog zaključka zaduženi su premijer, gradonačalnici i načelnici. Jedan od zaključak je da Vlada USK izdvoji intervnetna sredstva u iznosu od 20.000 KM, te ista transferira Crvenom križu kako bi migranti i dalje imali hranu.

Raspravu su obilježile diskusije bez konkretnih rješenja, a raspravu najbolje oslikava dio diskusije Ćufurovića koji je kazao kako je manevarski prostor jasan, kako Vlada i Skupština USK ne mogu mnogo učiniti po ovom pitanju, ali da je dobro da se jedni drugima izjadaju kako će im biti lakše.

Dakle, do realizacije prvog zaključka je veoma kratak period, javnost očekuje konkretne korake. – piše usn.ba

Related posts