Prosvjetari u Unsko-sanskom kantonu od danas u svakodnevnim štrajkovima upozorenja

Zaposleni u predškolskim, osnovnim i srednjoškolskim ustanovama u Unsko-sanskom kantonu danas su održali polusatni štrajk upozorenja zbog kašnjenja u primjeni Kolektivnog ugovora i nekoliko drugih zahtjeva, a najavljeno je i da će sindikat od danas održavati svakodnevne štrajkove upozorenja sve do ispunjenja njihovih zahtjeva.

U svim osnovnim i srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu danas je u periodima od 10 do 10:30 sati i od 15 do 15:30 sati održan štrajk upozorenja zbog neispunjena zahtjeva zaposlenih u obrazovanju.

Sindikati, između ostalog, traže da se izmjenama Kolektivnog ugovora reguliše isplata minulog rada, donese Pravilnik o napredovanju za predškolsko i osnovno obrazovanje, te utvrdi plan isplate zaostalih naknada koje nemaju karakter plate.

“Na ovaj korak odlučili smo se iz prostog razloga jer svi oni zahtjevi koje smo tražili prošlim štrajkom upozorenja nisu ispunjeni. Prvenstveno, još uvijek nije došlo do bilo kakvog aneksa na kolektivni ugovor, odnosno njegovih izmjena i dopuna kada je u pitanju minuli rad, jer su tu zaposleni u obrazovanju oštećeni po kolektivnom ugovoru”, kazala je Zehra Hadžić, predsjednica Sindikata osnovnog obrazovanja USK.

Ona je istakla da preko 20 godina traje borba sindikata za donošenje Pravilnika o napredovanju koji bi omogućio radnicima koji se svojim radom razlikuju od drugih kolega da za to budu nagrađeni. Do sada je potpisan samo Pravilnik za srednje obrazovanje, dok za predškolsko i osnovno obrazovanje nije dogovoren niti potpisan.

“Od Vlade smo također tražili da nam ponudi plan kako misli isplatiti sva ona dugovanja prema radnicima iz prethodnih godina, a tu, između ostalog, mislimo na nadoknade za prijevoz na posao, naknade za slučaj smrti i težih bolesti, naknade za odlazak u mirovinu. Oni još uvijek nisu donijeli nikakav plan i mi apsolutno nemamo informaciju kako i na koji način će radnici dobiti te naknade, pogotovo ako uzmemo u obzir da prijevoz na posao nije isplaćen od aprila 2017. godine”, rekla je Hadžić.

U sindikatu kažu da nije isplaćen ni regres za prošlu godinu, a istakli su i da ne postoje pedagoški standardi za zaposlene u predškolskom obrazovanju.

“Mi ćemo u štrajkove upozorenja ići sve dok ne steknemo uslove za generalni štrajk, a prije toga možda ćemo organizirati i proteste našeg članstva u Bihaću, ili čak u više gradova. Nastava pritom neće biti ugrožena, završni razredi ionako neće biti u štrajku, nastavna godina neće biti upitna, tako da roditeljima želimo reći da se ne brinu za završetak školske godine i da će sve biti odrađeno u rokovima, kako je to zakon i propisao”, rekao je Samir Fajić, predsjednik Sindikata srednjeg obrazovanja USK.

U sindikatu ističu da dijalog sa Vladom postoji, ali da se ne dolazi do rješenja. Napomenuli su da se o njihovim problemima već dugo priča i da su dali dovoljno vremena da se oni riješe ili da se bar krene u njihovu realizaciju.

klix.ba

Related posts