Sjećanje na istinskog heroja: Na današnji dan 1992. godine poginuo je Nevzet Nanić

Na današnji dan 1992. godine u rejonu Osmače (Bosanska Krupa) poginuo je Nevzet Nanić-Crni, brat legendarnog komandanta Izeta Nanića, osnivač elitne jedinice 5.Korpusa IDV “Gazija” koja je u periodu 1992.godine imala ulogu jedinice za protivoklopnu borbu.

Ova jedinica je osnovana u RH, a odmah po dolasku u R BiH stavlja se pod komandu ŠTO Bužim.

Kobnog 30.6.1992.godine komandant jedinice Nevzet je od svog brata Izeta dobio naređenje da s jedinicom ode u rejon Ivanjskog puta gdje su četnici već bili otpočeli tenkovsko-pješadijski napad.

Nevzet je zatekao grupu boraca ispod brda Osmača gdje su i zaustavljeni četnički tenkovi. U žestokim bliskim borbama IDV “Gazija” i jedinice “Otočkog” bataljona uspijevaju zaustaviti tenkovsko-pješadijski napad, te nanijeti neprijatelju značajne gubitke.

Nažalost, pred sami kraj odbrane kote u toku oslobodilačkih borbenih djelovanja, herojski, za odbranu zemlje i svog naroda, svoj mladi život položio je na bojnom polju, komandant IDV “Gazije”, rahmetli Nevzet Nanić.

”GAZIJE” su nastavile stopama svog komandanta i idejnog zaštitnika, te izrasle u jednu od najboljih i najelitnijih specijalnih jedinica 5. Korpusa Armije R BiH.

Nevzet Nanić je rođen u Bužimu 8. maja 1968. godine. Osnovu školu završio je u Bužimu, a Srednju mašinsko tehničku u Bosanskoj Krupi. Nakon toga završava Fakultet brodostrojarstva u Splitu. Bio je oženjen i otac jednog djeteta (Emir).

Poginuo je kao komandir voda za specijalna dejstva “Gazije”. Posthumno mu je dodjeljeno odlikovanje Zlatni ljiljan.

Neka je vječni rahmet našem šehidu.

“I ne recite za one koji su na Allahovu putu poginuli: “Mrtvi su!” Ne, oni su živi, ali vi to ne znate“ (Kur´an, El-Bekare 154)

Related posts