Senat Univerziteta u Bihaću napokon “priznao”: Dostigli smo dno, ostvarili smo pola od planiranih ukupnih upisnih ciljeva!

I tako nakon slučajeva korupcije, mita, nepotizma, blokada ovih i onih struja, akademska zajednica je i napokon priznala: “Ostvarili smo polovičan uspjeh!”.

I nije to problem od jučer, niti od danas, to je problem koji je nastajao godinama, pa vrlo moguće problem koji je nastajao od osnivanja Univerziteta u Bihaću!

Kako? Svojim osnivanjem, Univerzitet u Bihaću je bio primoran angažirati profesore sa drugih visoko školskih ustanova, pa čak i asistente. Danas nakon 20 godina od osnivanja, potpuno je prirodno da je Univerzitet proizveo svoje, vlastite kadrove, svoje temelje za nastavak svog postojanja. Potpuno je prirodno da nam ne trebaju više profesori iz Zagreba, Sarajeva, Banja Luke, Tuzle i ostalih centara ukoliko imamo svoje. Međutim, kada su se “izmaknuli” profesori koji nisu svoj naučni život proveli na Univerzitetu u Bihaću, nažalost i prije od očekivanog najznačajniji projekat Unsko-sanskog kantona, projekat koji je trebao i morao biti pokretačka snaga je skoro pa uništen. U svakom žitu ima i kukolja, pa tako je i Univerzitet u Bihaću proizveo sigurno nekoliko kvalitetnih profesora, doktora nauka, magistara struke, nauka, ali teško da stanu na prste jedne ili eventualno dvije ruke.

Bio je ovo uvod za izvještaj sa današnje sjednice Senata Univerziteta u Bihaću, koji su kako navodi RTVUSK kazali da nisu zadovoljni sa 406 zainteresiranih “brucoša” i da su donijeli odluku da već sutra idu sa novim konkursom jer je ostalo preko 300 slobodnih mjesta na Univerzitetu u Bihaću. Napokon su priznali dno, ali ni dno nije alarm za uzbunu. Zašto nije alarm za uzbunu? Izgovor je da i ostali Univerziteti imaju sličan problem, da mladi odlaze vani, da se upišu i odu …

Portal USN.ba je analizirao samo jedan Univerzitet u FBiH, osvrnuo se na onaj u Tuzli. Čitajući podatke za Univerzitet u Tuzli ove godine, prisjetili smo se termina kojeg smo i zaboravili na Univerzitetu u Bihaću! Prijemni ispit!? Tamo u Tuzli biraju studente, daju im ispit pa “proberu” najbolje?

Postavili smo sebi pitanje, koliko Tuzlanski kanton ima stanovnika prema posljendjem popisu, a koliko Unsko-sanski, odgovori dostupni, službeno prema popisu iz 2013. godine: Tuzlanski kanton – 445.028, a Unsko-sanski kanton 273.261. Univerzitet u Bihaću ima mnogo matematičara i shvatit će da je razlika u broju stanovnika Tuzlanskog kantona i Unsko-sanskog kantona 1.62 puta. Ukoliko je Univerzitet u Bihaću upisalo 406 studenata, a svi imaju isti problem, za očekivati je da je u Tuzli broj upisanih približan za 1.62 puta veći od 406 ili okvirno 660 studenata.

Podatak koji će možda biti alarm Senatu Univerziteta u Bihaću, ako ne njima, politici, ljudima, narodu, građanima, nekom mora biti alarm je informacija sa portala rtvslon.ba: “Prijemni ispit za upis na fakultete Univerziteta u Tuzli ove godine radilo je 1.680 kandidata!”

Related posts