SDA BIHAĆ SAOPĆENJE ZA JAVNOST

U vezi vanredne sjednice Gradskog vijeća na temu: Humanitarno – sigurnosna situacija na području grada Bihaća vezana za migrantsku krizu, Klub vijećnika SDA u Gradskom vijeću Bihać daje slijedeće saopćenje za javnost:

Klub vijećnika SDA je najbrojniji klub u Gradskom vijeću Bihać, ali nije dio većine koja vlada Gradom Bihaćem i djelujemo kao konstruktivna opozicija u nepune protekle 3 godine.
Nas iz Kluba vijećnika SDA od samog početka migrantske krize aktualni Gradonačelnik Šuhret Fazlić nije tražio naše mišljenje prilikom donošenja odluka vezanih za određivanje lokacija i formiranje privremenih migracionih centara.Nadalje, nismo konsultirani prilikom odabira i realizacije određenih infrastrukturnih projekata u samom gradu a koji su finansirani od strane IOM-a.
Danas, kada situacija u samom gradu polako izmiče kontroli, kada građani reaguju zbog narušene cjelokupne humanitarno – epidemiološko – sigurnosne situacije, vladajuća većina traži sjednicu na kojoj bi se trebali riješiti svi nastali problemi.

Stranka demokratske akcije je ozbiljna državotvorna stranka i nikad nije bježala od problema, pa će tako i ovaj put Klub vijećnika SDA u Gradskom vijeću da ozbiljno pristupi problemu i ponudi rješenja kroz odeđene zaključke. Želimo napomenuti da ni u kojem slučaju nećemo poslužiti aktualnoj vlasti na čelu sa gradonačelnikom Šuhretom Fazlićem za pokrivanje pogrešno donešenih odluka bez saglasnosti Gradskog vijeće Bihać.

Klub vijećnika SDA takođe oštro osuđuje svaki govor mržnje, ksenofobije i rasizma putem medija i društvenih mreža prema migrantskoj populaciji , i smatramo Bihać otvorenim i prijateljskim gradom za svakoga.
Međutim zbog velikih jezičnih i kulturoloških barijera između domicilnog stanovništva i migrantske populacije, mišljenja smo da se u saradnji sa svim međunarodnim faktorima uključenim u migranstsku krizu u BiH, privremeni migracioni centri u Bihaću moraju izmjestiti van naseljenih područja.
Pritom treba voditi računa o svim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, pravima djeteta, te Konvenciji UN o statusu migranata i izbjeglica.

U vezi svega gore navedenog, Klub vijećnika SDA će na Vanrednoj sjednici Gradskog vijeća Bihać danas 04.04.2019. godine predložiti slijedeće zaključke u svrhu prevazilaženja trenutne situacije.

Zaključci predloženi ispred SDA Bihać u cilju suzbijanja migrantske krize;

• Gradsko vijeće u cilju osiguranja socijalne kohezije i spriječavanja negativne percepcije građana Bihaća prema drugim gradovima u BiH, te migrantima i izbjeglicama otvoreno osuđuje govor mržnje, kontroverzne članke u medijima i na društvenim mrežama. Tražimo da se odmah prestane sa govorom mržnje i prikazivanja grada Bihaća u negativnom kontekstu.
• Gradsko vijeće nalaže gradonačelniku da imenuje ured u okviru organa uprave koji će biti nadležan za pitanja migranata i izbjeglica. Formirani ured za pitanja migranata i izbjeglica će utvrditi glavne aktere koji će raditi na pitanjima migranata i izbjeglica na području grada Bihaća i napraviti jasan i pravilan mehanizam za koordinaciju i razmjenu informacija. Imenovanje ovakvog ureda je preporuka Organization for Security and Co-operation in Europe, Mission to Bosnia and Herzegovina iz 2018. godine (OSCE).
• Gradsko vijeće traži od gradonačelnika da gradskim vijećnicima dostavi spisak svih realiziranih projekata na području grada Bihaća, te informaciju ko je odredio prioritete, kakvi su ugovorni uslovi ovih infrastrukturnih ulaganja, te kolika je zastupljenost lokalnih poduzeća u realizaciji poslova.
• Gradsko vijeće traži od gradonačelnika da gradskim vijećnicima dostavi indikatore učinka realiziranih projekata.
• Gradsko vijeće nalaže gradonačelniku da svi eventualno budući ugovori između Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i Grada Bihaća odnosno institucija i poduzeća čiji je osnivač Gradsko vijeće moraju prethodno dobiti saglasnost Gradskog vijeća Bihać.
• Gradsko vijeće traži od ambasadora zemalja iz kojih dolaze migranti i izbjeglice da hitno posjete Grad Bihać i da se aktivno uključe u rješavanje ovog problema.
• Gradsko vijeće traži od gradonačelnika da u saradnji sa Službom za urbanističko planiranje i građanje hitno ponudi lokaciju za privremeni migracioni centar koji će se nalaziti van naseljenog područja grada Bihaća. Privremeni migracioni centar će formirati Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i bit će izgrađen u skladu sa međunarodnim standardima, te vodeći računa o svim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, pravima djeteta, te Konvenciji UN o statusu migranata i izbjeglica. Nakon otvaranja ovog privremenog migracionog centra trajno će se zatvoriti sadašnje lokacije.
• Gradsko vijeće traži aktivno učešće Udruženja općina i gradova Federacije BiH i Saveza opština i gradova RS u rješavanju problema vezanih za migracije kako bi se osigurao usklađen i koordiniran pristup rješavanju situacije migranata i izbjeglica na području grada Bihaća.

Zaključci predloženi ispred SDA Bihać u cilju suzbijanja migrantske krize;

• Gradsko vijeće u cilju osiguranja socijalne kohezije i spriječavanja negativne percepcije građana Bihaća prema drugim gradovima u BiH, te migrantima i izbjeglicama otvoreno osuđuje govor mržnje, kontroverzne članke u medijima i na društvenim mrežama. Tražimo da se odmah prestane sa govorom mržnje i prikazivanja grada Bihaća u negativnom kontekstu.
• Gradsko vijeće nalaže gradonačelniku da imenuje ured u okviru organa uprave koji će biti nadležan za pitanja migranata i izbjeglica. Formirani ured za pitanja migranata i izbjeglica će utvrditi glavne aktere koji će raditi na pitanjima migranata i izbjeglica na području grada Bihaća i napraviti jasan i pravilan mehanizam za koordinaciju i razmjenu informacija. Imenovanje ovakvog ureda je preporuka Organization for Security and Co-operation in Europe, Mission to Bosnia and Herzegovina iz 2018. godine (OSCE).
• Gradsko vijeće traži od gradonačelnika da gradskim vijećnicima dostavi spisak svih realiziranih projekata na području grada Bihaća, te informaciju ko je odredio prioritete, kakvi su ugovorni uslovi ovih infrastrukturnih ulaganja, te kolika je zastupljenost lokalnih poduzeća u realizaciji poslova.
• Gradsko vijeće traži od gradonačelnika da gradskim vijećnicima dostavi indikatore učinka realiziranih projekata.
• Gradsko vijeće nalaže gradonačelniku da svi eventualno budući ugovori između Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i Grada Bihaća odnosno institucija i poduzeća čiji je osnivač Gradsko vijeće moraju prethodno dobiti saglasnost Gradskog vijeća Bihać.
• Gradsko vijeće traži od ambasadora zemalja iz kojih dolaze migranti i izbjeglice da hitno posjete Grad Bihać i da se aktivno uključe u rješavanje ovog problema.
• Gradsko vijeće traži od gradonačelnika da u saradnji sa Službom za urbanističko planiranje i građanje hitno ponudi lokaciju za privremeni migracioni centar koji će se nalaziti van naseljenog područja grada Bihaća. Privremeni migracioni centar će formirati Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i bit će izgrađen u skladu sa međunarodnim standardima, te vodeći računa o svim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, pravima djeteta, te Konvenciji UN o statusu migranata i izbjeglica. Nakon otvaranja ovog privremenog migracionog centra trajno će se zatvoriti sadašnje lokacije.
• gradsko vijeće traži aktivno učešće udruge općina i gradova federacije bih i saveza općine i gradova rs-a u rješavanju problema migracije kako bi se osiguralo tonirana i uigran pristup rješavanju situacije migranata.

Izvor: SDA Bihać

Related posts