Rok za lokaciju i izmještaj migranta istekao: Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić i vijećnici idu u Sarajevo na protest!

U ponedjeljak, 25. juna, održana je vanredna sjednica Gradskog vijeća, na kojoj su vijećnici raspravljali o migrantskoj krizi koja uzima sveći mah na području Unsko-sanskog kantona, a posebno u Bihaću i V. Kladuši.

Jedan od zaključaka Gradskog vijeća bio je da Ministarstvo sigurnosti u roku od 7 dana odredi lokaciju za smještaj ilegalnih migranata koja će biti pod kontrolom Ministarstva sigurnosti BiH, u suprotnom će svi vijećnici Gradskog vijeća sa Gradonačelnikom svoje nezadovoljstvo iskazati protestom pred službenim prostorijama Vijeća ministara i Ministarstva sigurnosti BiH.

Prema informacijama sa kojima raspolaže portal USN.ba, s obzirom da se Ministarstvo sigurnosti oglušilo na ovaj zaključak, a i ne poduzimanje nikakvih mjera koje bi riješile ili počele rješavati probleme u kojima se Grad Bihać nalazi, vijećnici i Gradonačelnik će u petak ujutro uputiti se prema Sarajevu kako bi na taj način ukazali na probleme u kojima se njihov grad nalazi.

S obzirom da Grad kao institucija nema baš nikakve nadležnosti po ovom pitanju, jedini način rješavanja ovog problema je animiranje i pritisak na nadležne, u ovom slučaju Ministarstvo sigurnosti BiH.

Related posts