Putevi na području USK u katastrofalnom stanju

Zbog radova na izgradnji komunalne mreže, primjetne su gužve na gradskim saobraćajnicama. Radovima se, naime, devastiraju dijelovi cesta koje bi se nakon okončanja radova trebale vratiti u prvobitno stanje. Sve to stvara nervozu kod građana.

No, nije samo problem sa gradskim cestama, jer općenito stanje puteva u USK nije na zadovoljavajućem nivou. Sanacija oštećenja na pojedinim dionicama ide sporo, a o modernizaciji i izgradnji novih putnih pravaca suvišno je govoriti. Razloga je više, od loših zakonskih propisa do nedostatka sredstava za veće investicije u cestovnoj infrastrukti za kojima Krajina vapi.

U Direkciji za ceste USK također nisu zadovoljni stanjem. Često se kasni sa radovima, jer propisi odugovlače proceduru izbora izvođača.

„Naše su ceste u lošem stanju, imamo čak i prekršajne prijave za rupe“, kaže Enver Mustafić, direktor Direkcije za ceste USK.

Više je izvora finasiranja za održavanje cesta. Dijelom je to iz indirektnih poreza, te iz putarina i naknada koje se uplaćuju pri registraciji automobila i zaštite cesta. Podaci za prvih devet mjeseci o ukazuju na povećan broj registriralnih vozila. pa je za očekivati da je došlo do povećanja prihoda za cestovnu infrastrukturu-

Da ove godine u Direkciji raspolažu sa više sredstava u odnosu na 2015. potvrdio je i direktor Mustafić. Plan je da se do kraja godine oprihoduje više od šest miliona maraka. On podsjeća da je od ukupno ostvarenih sredstava za ceste, 40 posto namijenjeno za Ceste Federacije, a 60 posto ide Kantonalnoj direkciji. Sredstava se potom dijele 42/58 u korist kantonalnih cesta.

„U prvih devet mjeseci ostvareno je 4. 853.139 KM što je u odnosu na izvršenje za isti period prošle godine više za 205 hiljada. Razlog tome je nova uredba o visini naknade na osnovu putarina“ kaže Mustafić.

Uglavnom zakoni su doneseni, a tačno određeni procenti sredstava za ovu namjenu građanima i vozačima ne znače puno. Dok se voze po lošim cestama i pritom im je ugrožena sigurnost, ne zanima ih gdje su sredstva, već jedino kada će USK konačno dobiti dobre ceste i bolju povezanost sa ostatkom zemlje, ali i Evropom.

rtvusk

Related posts