Prof.dr. Halima Resić: Povećava se broj potpisnika donorskih kartica u BiH

Sarajevo će ove godine biti domaćin najznačajnijeg naučnog nefrološkog događaja, kongresa Bantao, koji će okupiti eminentne stručnjake iz oblasti nefrologije, dijalize i transplantacije.

U Kongresu učestvuje nekoliko stotina nefrologa iz cijelog svijeta. Tokom Kongresa bit će odražn “Regionalni workshop” pod okriljem ISN-a (International Society of Nephrology), gdje će biti predstavljen program Sister Renal Center programa u BiH, koji će voditi prof.dr. Rumeyza Kazancioglu, predsjednik Komisije za jugoistočnu Evropu.

Promoviranje nove tehnologije u liječenju

Predsjednica Udruženja ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u BiH, acc.prof.dr. Halima Resić, kazala je da je organizacija Kongresa veliki izazov, ali i čast, jer je riječ o najvećem događaju iz oblasti nefrologije, koji je priznat na svjetskom nivou.

“Naše Udruženje djeluje na području cijele BiH, zahvaljujući čemu imamo veoma zapažene rezultate i na međunarodnom nivou, jer aktivno radimo na edukaciji i međusobnoj razmjeni iskustava sa našim kolegama iz regiona i svijeta. Veliku pažnju pridajemo i novim trendovima u liječenju bubrežnih bolesti. Od našeg osnivanja 1996.godine postigli smo veoma zapažene rezultate, a značajan doprinos u radu i razvoju Udruženja dali su prof.dr. Ahmet Halilbašić i prof.dr. Senaid Trnačević. Jedan od glavnih ciljeva Kongresa koji je pred nama jeste da promovira i potiče naučnu i tehnološku saradnju iz oblasti nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega, a do sada je uspješno realizirano 12 kongresa“, istakla je prof.dr. Resić.

Resić obnaša i funkciju šefice Klinike za hemodijalizu KCUS, koji također da je podršku održavanju ovog izuzetno značajnog naučnog događaja.

“Klinika za hemodijalizu dobila je certifikat za novo ‘A’ od Internacionalnog Udruženja nefrologa, nakon čega postajemo Center of excellence za prevenciju hronične bubrežne bolesti, kao i akutnog oštećenja bubrega. U okviru Kongresa održati će se regionalni ISN workshop, na kojem će biti predstavljene aktivnosti SRC, odnosno Klinike za hemodijalizu KCUS i Sheffield Instituta iz Velike Britanije, Klinike za nefrologiju UKC Tuzla i Perston Hospital”, navela je prof.dr. Resić.

Godišnje više od 15.000 transplantacija u BiH

Udruženje ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u BiH aktivno radi na poboljšanju uvjeta liječenja nefroloških pacijenata, u okviru čega se radi i na motiviranju i dizanju svijesti kod građana o značaju doniranja organa.

Prof.dr. Resić jedna je od ljekara koja se izuzetno zalaže za doniranje organa, te ističe kako se u Evropi godišnje uradi više od 15.000 transplantacija bubrega, naglašavajući da se iz godine u godinu sve više mijenja svijest građana, te je sve više onih koji žele donirati organe.

“Zahvaljujući istrajnom radu i informisanju građanstva, kada je u pitanju doniranje organa, situacija se mijenja i u Bosni i Hercegovini. Sve više građana želi da se informiše o doniranju organa, a povećava se i broj potpisnika donorskih kartica. Naši dijalizni pacijenti imaju produženje života sa dijalizom, no onaj kojem je potrebna jetra, srce, on će umrijeti jer nema mašinu koja će mu to zamijeniti. Zbog toga je darivanje organa veoma bitno”, poručuje dr. Resić.

Resić navodi i začajnu činjenicu da se sada svi podaci iz svih 27 dijaliznih centara u BiH sakupljaju u u renalni registar BiH, te je ovo jedino Udruženje na nivou Bosne i Hercegovine koje ima registar bolesnika.

“Shodno svim aktivnostima, naučnom usavršavanju, trudu i zalaganju svih nas nefrologa, velika nam je čast i nagrada da smo ove godine dobili priliku organizirati Bantao Kongres, te ugostiti neke od najpriznatijih svjetskih nefrologa, a posebno se radujemo činjenici da će u okviru Kongresa biti održan i sastanak Aktivacionog komiteta za jugoistočnu Evropu, koji je formiralo ERA-EDTA (Evropsko udruženje nefrologa) sa ciljem poboljšanja edukacije iz oblasti nefrologije, dijalize i transplantacije u zemljama čiji je član i BiH”, kazale je prof. Resić.

U BiH dolaze ljekari iz 11 zemalja

Tokom ceremonije otvaranja ISN će dodijeliti tzv. “Pioneer Award” za Istočnu i Centralnu Evropu, koju je u 2016. god dobila prof.dr. Ayla San iz Turske, a nagradu će uručiti dosadašnji predsjednik ISN-a John Felly i prof.dr. Rumeyza Kazancioglu, što predstavlja i veliko priznanje za samu Bantao organizaciju kao i Udruženje nefrologa BiH.

Bantao Kongres će se održati uperiodu od 4. do 8.oktobra 2017 godine, u okviru kojeg se održava i prateći CME kurs (kurs kontinuirane medicinske edukacije), koji je pod okriljem ERA-EDTA (Evropskog udruženja nefrologa) i ISN (Svjetskog udruženja nefrologa ).

Kongresu će prisustvovati ljekari iz 11 zemalja jugoistočne Evrope kao i predsjednik ERA-EDTA i bivši predsjednik ISN-a.

Related posts