Prirodni fenomen kod Sanskog Mosta: Fajtovačka pećina, dom šišmiša

Zbog kraškog sastava zemljišta i brojnih vodotokova, šire područje Sanskog Mosta bogato je velikim brojem većih ili manjih pećina, a jedna takva, manje poznata od drugih, je Fajtovačka pećina, koja se nalazi u blizini istoimenog sela.

Zanimljivo je kako je ova spilja locirana odmah iznad vodopada rijeke Blihe, jedinstvene prirodne ljepote ovoga kraja, i kao nožem je usječena u šumovito brdo koje dominira krajolikom.

Zbog nepristupačnosti, pećina nije dostupna većem broju posjetilaca i dolazak do nje zahtijeva fizički napor i oprez, jer je u podnožju visoka litica niz koju se strmogljavljuje Bliha.

Središte pećine je podzemna dvorana dugačka 40 i široka oko 25 metara, impozantne visine, kao i dvije manje dvorane koje se naslanjaju na centralni dio.

Da bi se došlo do pomenute dvorane, potebno je preći pristupni hodnik dugačak 30 metara, čija visina nije jednaka i varira od jednog do četiri metra.

Za razliku od Hrustovačke, ova pećina nije bogata ukrasima, stalaktitima i stalagmitima, ali je krasi raznovrstan spiljski biljni i životinjski svijet, kao i brojne kolonije šišmiša.

Prije više godina u sklopu istraživanja staništa slijepih miševa domaći naučnici su posjetili i ovu pećinu, te je ustanovljeno kako je ona dom više različitih vrsta šišmiša.

Tada je istaknuto kako Fajtovačku pećinu treba na neki način zaštititi, jer bi njena turistička valorizacija mogla ugroziti opstanak ovih sisavaca.

Slijepi miševi hiberniraju u pećinama jer im one pružaju stabilne uslove za boravak, a koriste ih za parenje i brigu o mladima.

Izvor: mojcazin.ba

Related posts