Pripreme za izradu Monografije 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine

Dževad Malkoč, ministar za pitanja boraca i RVI u Vladi Unsko-sanskog kantona i premijer USK Husein Rošić organizirali su danas u Bihaću, sastanak sa nosiocima projekta izrade Monografije 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Autor projekta, general Fadil Hasanagić i ratni komandant 5. korpusa general Ramiz Dreković na proširenom sastanku, održanom u Bihaću, informisali su o toku priprema Monografije, koja će dokumentovati herojski put 5. korpusa i njegov značaj u odbrani Bosni Hercegovine u minulom ratu te pozvali ratne komandante, istoričare, sudionike značajnih zbivanja u ratnom periodu,predstavnike akademske zajednice da svojim sugestijama i komentarima aktivno se uključe u pripremu Monografije 5. korpusa.

Related posts