Bosanski Petrovac: Održan nastavak 3. redovne sjednice OV

Dana, 21.2.2017. godine sa početkom u 14:30 u Vijećnici je održan nastavak 3. redovne sjednice. Na dnevnom redu su bile preostale tačke.

Na samom početku donesen je Program obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje, a tačke „Pokretanje postupka za izbor i imenovanje:

a) predsjednika i članova Upravnog odbora i
b) direktora JU „Centar za kulturu i obrazovanje“ su skinute sa dnevnog reda.

U nastavku je usvojena Analiza potraživanja i obaveza opštine za 2016. godinu, kao i dokument „Plana parcelacije za lokaciju administrativno trgovačkog centra“, naše Opštine.

Pored toga, donesen je Zaključak o donošenju samog Plana.
Informacija o svim započetim i završenim projektima u opštini u 2016. godini je primljena k znanju, kao i Informacija o stanju i potrebama izrade prostorno-planske dokumentacije.

Usvojen je i Nacrt Prostornog plana Opštine, za period 2013-2033 godine, te je donesena i Odluka o utvrđivanju Nacrta Plana upravljanja otpadom za 2016-2020. godinu.

Donesen je i zaključak o davanju saglasnosti Načelniku opštine, da u ime osnivača preduzeća „Komunalno“ d.o.o za komunalne i uslužne djelatnosti naše Opštine potpiše Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti komunalne privrede za teritoriju naše Opštine.

U toku rada OV, preispitivani su i zahtjevi političkih subjekata DNZ i Stranke za BiH povodom donesenih Rješenja o imenovanju Komisija OV na 1. redovnoj sjednici OV.

Prihvaćene su ostavke pojedinih članova, te su na ista mjesta imenovani novi.

Izvještaj OIK- e o provedenim lokalnim izborima, Izvještaj o radu upravnih i nadzornih odbora Javnih ustanova i Javnih preduzeća čiji je osnivač OV, kao posljednje tačke, bit će razmatrane 28.2.2017. godine, prije početka 4. redovne sjednice.

Related posts