Prijavljen rekordan broj stranaka i nezavisnih kandidata

Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine predat je rekordni broj prijava za ovjeru učešća političkih subjekata na općim izborima 2018. godine, pokazuje analiza Anadolu Agency (AA).

Ukoliko sve 73 stranke i 39 nezavisnih kandidata prijavljenih za učešće na oktobarskim izborima ove godine dobiju potvrdu bit će to najveći broj političkih subjekata od općih izbora 2002. godine

Istovremeno, broj političkih subjekata mogao bi biti i veći od prijavljenih 111, ako se uzme u obzir da će se naknadno verificirati prijave koalicija i liste nezavisnih kandidata.

Najveći broj političkih partija bio je na izborima 2014. i to njih 65, dok ih je na izborima 2002. godine bilo 57. Znatno manji broj partija, njih 39 učestvovalo je na općim izborima 2010. godine, a najmanje 2006. kada je bilo registrovano 36 partija koje su učestvovale na izborima.

I kada su u pitanju nezavisni kandidati do sada ih je najviše bilo na općim izborima 2014. godine i to 24, na općim izborima 2010. godine bilo je 13, 2006. jedan manje, 12 nezavisnih kandidata, a na općim izborima 2002. godine svega tri nezavisna kandidata.

Broj koalicija koje se prijavljuju nakon verifikacije učešća političkih partija i nezavisnih kandidata, kada su u pitanju opći izbori 2018. godine, inače, najveći je bio također 2014. godine kada su učestvovale čak 24 koalicije na izborima.

Na općim izborima 20010. godine bilo je 11 koalicija, onim 2006. njih osam, a na općim izborima 2002. godine jedna više, odnosno devet koalicija.

CIK BiH ima rok do 9. juna da izvrši ovjeru učešća, odnosno definira konačan broj stranaka i nezavisnih kandidata koji su ispunili uslove za sudjelovanje na općim izborima 2018. godine.

Dan nakon toga, od 10. do 19. juna podnose se prijave za ovjeru učešća koalcija i nezavisnih kandidata, čiju potvrdu bi trebalo okončati do 26. juna 2018. godine.

Related posts