Predstavnički dom usvojio Budžet FBiH 'težak' 7,4 milijardi KM

Predstavnički dom Parlameta FBiH usvojio je večeras Budžet Federacije BiH za 2024. godinu.

Budžet je usvojen sa 60 glasova za, dok je 7 bilo suzdržanih i 11 protiv.

Podsjetimo, Budžet za 2024. predložila je Parlamentu na izjašnjavanje Federalna vlada po hitnom postupku. Ovogodišnji budžet iznosi 7.474.800.209 KM. Sutra bi se o budžet trebao izjasniti i Dom naroda FBiH.

Vlada Federacije BiH nije prihvatila nijedan od 26 zastupničkih amandmana na prijedlog ovogodišnjeg entitetskog budžeta.

Tokom rasprave o Budžetu, opozicija je zamjera predlagaču što je budžet predložen po hitnom postupku. Naveli su da nije bilo dovoljno vremena za analizu budući da je budžetski akt dostavljen zastupnicima samo 24 sata prije ove sjednice.

Parlamentarna većina, pak, je istakla da je predloženi budžet kvalitetan i da predlagač, Vlada FBiH, prvi put uvodi i neke stavke kojih nije bilo u budžetima Federacije prethodnih godina poput iznosa čija namjena je na tragu podrške pronatalitetnoj politici u Federaciji.

Federalni ministar finansija Toni Kraljević tokom dana je izjavio novinarima da je predloženi budžetski iznos od 7.474.800.209 KM najveći dosad u Federaciji i za pola milijarde KM veći u odnosu na prošlogodišnji.

– Prvi put su izdvojena sredstva za novorođenčad u Federaciji. To je novi transfer Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u ukupnom iznosu od 16 miliona KM, koji se odnosi na jednokratnu novčanu pomoć za svako novorođeno dijete. Nadamo se da će u narednim godinama ova cifra imati trend rasta – rekao je Kraljević.

U stavci predviđenoj za Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, deset miliona KM namijenjeno je za pomoć parovima bez djece za postupke biomedicinski potpomognute oplodnje.

Po ministrovim riječima, predviđeno je više novca i za usklađivanje penzija u Federaciji u skladu sa zakonskim propisima.

– Naknade za boračke kategorije, po različitim osnovama su uvećane za 9,6 miliona KM, kao i za neratne invalide, civilne žrtve rata, za projekte namijenjene ovim kategorijama, tako da je za ove kategorije ukupni rast izdvajanja 57,7 miliona KM – istakao je Kraljević.

Kreditna linija putem Razvojne banke uvećana je za pet miliona KM za podršku stambenom zbrinjavanju mladih te sad ukupno iznosi 20 miliona KM.

U oblasti poduzetništva, ministar napominje da su u parlamentarnoj proceduri dva zakona – o poduzetničkoj infrastrukturi i o poticaju razvoju male privrede. Te dvije stavke su značajno uvećane, za 18,4 miliona KM, čime će biti značajno povećana konkurentnost obrta u FBiH te malih i srednjih preduzeća.

– Kapitalni transferi prema općinama, gradovima i lokalnim zajednicama su uvećani za 50 miliona KM. To je ujedno prilika da se za značajan dio infrastrukturnih projekata jedinica lokalne samouprave osiguraju i dodatni izvori finansiranja. Za izgradnju sportske infrastrukture planirali smo 18 miliona KM i sve jedinice lokalne samouprave imat će pojednako prava aplicirati za ta sredstva kada bude objavljen javni poziv – naveo je Kraljević.

Za Fond solidarnosti, kako je kazao ministar, planirano je 50 miliona KM. To je dosad najveći iznos za ovaj fond, uvećan u odnosu na prošlogodišnje izdvajanje za 16,5 miliona KM.

Transferi za podršku poljoprivredi su povećani za 11 miliona KM u odnosu na 2023.

Ukupni transferi Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije veći su za 13,2 miliona KM, kao i tekući transferi Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za 18,4 miliona KM, obrazložio je ministar Kraljević.

Izvor: Vijesti.ba

Related posts