Pravdu traže od inspekcije: Povreda prava radnika u tržnim centrima u Krajini

Mail nezadovoljnih radnika tržnih centara u Unsko sanskom kantonu.U nastavku pročitajte dopis koji je upućen i Kantonalnoj te Federalnoj inspekciji:

FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

SARAJEVO

n/r direktora

KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

BIHAĆ

-n/r direktora

PREDMET: Zahtjev za vršenje inspekcijskog nadzora, –

Uvaženi direktori,

Mi smo radnici tržnih centara u Unsko-sanskom kantonu, nemamo namjeru navoditi kojih, jer je u svim tržnim centrima identična situacija u pogledu ostvarivanja prava iz radnog odnosa zaposlenih, zaštite na radu, povrede prava ličnosti i drugih prava radnika i čovjeka.

Svi tržni centri u Unsko-sanskom kantonu rade svaki dan u sedmici, mjesecu i godini i kod svih tržnih centara radno vrijeme je od 07.00 -22.00 sata, što znači da mi zaposleni na radno mjesto dolazimo 15 minuta prije početka radnog vremena, a isto napustimo i do 30 minuta, nakon završetka radnog vremena. U toku radnog dana koristimo pauzu u trajanju od 30 minuta. Radimo šest dana u sedmici i jedan dan smo slobodni, s napomenom da ima i onih koji nemaju slobodan radni dan u toku cijelog mjeseca. Dakle, radimo preko 48 sati sedmično. O plaći i drugim pravima iz radnog odnosa nećemo govoriti, jer Vi slobodnim pristupom podacima kod poreske uprave možete utvrditi da se radi o najminimalnim dozvoljenim plaćama (primanja se kreću između 430,00-550,00 KM), a u ista su uključene i naknade prevoza na posao i sa posla i naknada ishrane.

Molimo Vas da kao odgovorne osobe, pretpostavljamo i roditelji djece, koja sutra mogu imati status zaposlenika u tržnom centru kao i mi, izvršite kod nadležne poreske uprave provjeru po službenoj dužnosti, koliko svaki tržni centar u USK-u ima zaposlenih, te uzmete podatke o radnom vremenu tržnih centara. Nakon toga prostom matematičkom operacijom (dijeljenjem ukupnog broja sati tržnog centra sa ukupnim brojem zaposlenih) utvrdite koliko sati svaki zaposlenik radi u navedenom tržnom centru i da li je zbir tih sati veći od punog radnog vremena propisanog u članu 36. Zakona o radu (40 sati sedmično). Na taj način otvarate nova radna mjesta u istim ovim tržnim centrima i činite našu zaštitu na radu u smislu prava na sedmični odmor iz člana 46. Zakona o radu i drugih prava utvrđenih ovim Zakonom.

Ovaj dopis nismo u mogućnosti potpisati, ali ćemo svakako isti učiniti dostupnim putem sredstava javnog informisanja. Koristimo ovu priliku da se zahvalimo portalu Krajina.ba koji je izrazio spremnost da objavi ovo naše obraćanje.

Grupa zaposlenika tržnih centara USK-a

Related posts