Požari na području Općine Bužim stavljeni pod kontrolu, kazne i do 12 godina zatvora

Dolazak toplijeg vremena uzrokovao je brojne požare na području Općine Bužim ali i na području Unsko-sanskog kantona. S tim u vezi, s različitih nivoa vlasti građani su pozvani da ne poduzimaju radnje koje mogu ugroziti živote njihovih sugrađana te nanijeti ljudsku i materijalnu štetu.

Općina Bužim posljednjih dana suočena je s brojnim požarima za koje se nastoje, posredstvom policijskih organa, utvrditi njihovi počinioci.

Opravdanim se čine i poduzeti koraci općine Bužim i općinskog načelnika Mersudina Nanića u opremanju Vatrogasnog društva Bužim. Naime, samim preuzimanjem mandata, tokom 2019. godine, Nanić je obezbijedio vatrogasno vozilo kao najosnovnije sredstvo u radu jednog vatrogasnog društva. Pored navedenog, krajem pošle godine obezbijeđena je i dodatna oprema za vatrogasce poput vatrogasnih odijela, rukavica i ostalog potrebnog materijala. Na ovaj način, posebno u vremenu kada požari bukte na različitim lokacijama, vatrogasno društvo u mogućnosti je odgovoriti različitim izazovima koji se nameću.

Međutim, bez obzira na stepen opremljenosti iz Vatrogasnog društva Bužim upućen je poziv svim sugrađanima da se suzdrže od bilo kakvih radnji posredstvom kojih mogu ugroziti svoje ali i živote svojih sugrađana.

Iz kabineta općinskog načelnika upućen je i poziv Policijskoj stanici Bužim da se ulože dodatni napori na pronalasku osoba koje uzrokuju požare te njihovom krivičnom procesuiranju.

“Nadamo se da će naši sugrađani ozbiljno shvatiti upućeni apel te da neće svojim postupcima uzrokovati nove požare i time ugroziti sigurnost sebe i svojih sugrađana”, kazao je načelnik Nanić.

Krivični zakon FBiH decidno definira krivična djela i propisane krivične sankcije za izvršioce podmetanja požara. Riječ je o krivičnim djelima “paljevina”, “izazivanje šumskog požara” i “izazivanje opće opasnosti”. Onome ko navedeno krivično djelo učini iz nehata prijeti novčana ili kazna zatvora do tri godine a u požarima velikih razmjera kazna zatvora i do 12 godina.

Izvor: ckbuzim.ba

Related posts