Potpisani Ugovori o dodjeli sredstava iz ekoloških naknada za 2016.godinu

Dana 30.11.2016.godine u sali za sjednice Vlade Unsko-sanskog kantona održano je zajedničko potpisivanje Ugovora o sufinanciranju projekata iz ekoloških naknada za 2016.godinu između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i javnih preduzeća, javnih ustanova, privrednih društava i nevladinih organizacija sa područja Unsko-sanskog kantona.

Ukupno je potpisano 26 Ugovora o dodjeli sredstava iz ekoloških naknada za 2016.godinu, a ukupna vrijednost Ugovora je 353.793,50 KM, koji se odnose na implementaciju projekata kojima su javna preduzeća, javne ustanove, privredna društva i nevladine organizacije aplicirale za dodjelu sredstava iz ekoloških naknada u 2016.godini.

Ugovori o sufinanciranju projekata iz ekoloških naknada potpisani su za projekte iz oblasti zaštite okoliša u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada Ministarstva za 2016.godinu i Programom raspodjele namjenskih sredstava iz ekoloških naknada Ministarstva za 2016.godinu, a koji se odnose na :

a) Za neprofitne organizacije:

– uređenje javnih zelenih površina,

– unapređenje zbrinjavanja otpada,

– jačanje ekološke kulture građana,

– obilježavanje značajnih datuma iz oblasti zaštite okoliša,

– unapređenje korištenja obnovljivih izvora energije, a u cilju smanjenja zagađenja okoliša

b) Za javna preduzeća i ustanova, te privredna društava:

– saniranje, poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada, prikupljanje, recikliranje, ponovnu upotrebu, obradu i odlaganje svih vrsta otpada,

– poboljšanje energijske efikasnosti,

– unapređenje korištenja obnovljivih izvora energije, u cilju smanjenja zagađenja okoliša,

– zbrinjavanje otpadnih voda,

– jačanje ekološke kulture građana.

Related posts