Ključ: Vijeće konstituisano, nije izabran predsjedavajući

U Ključu je juče održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća, na kojoj nije izabran predsjedavajući, kao ni ostala radna tijela. Razlog je odustajanje od mandata vijećnice iz SDP-a, pa su svečanu zakletvu položila 24 vijećnika, dok CIK ne verificira mandat dvadeset petog vijećnika, odnosno sljedećeg kandidata sa liste ove stranke.

Na posljednjim izborima u Ključu SDP i SDA osvojili su po sedam mandata u Općinskom vijeću, dok je iza njih po izbornim rezultatima A SDA,koja je za razliku od prethodnih izbora i jednog mjesta u Vijeću, sada osvojila pet mandata. O tome ko će u naredne četiri godine činiti većinu u Vijeću Ključani ne žele govoriti, ali su, kako kažu, otvoreni za sve opcije. Puno je gorućih problema koje je potrebno rješavati u Ključu, od odlaska mladih, do pokretanja drvne industrije Sanica. Hoće li se u naredne četiri godine stanje u ovoj općini poboljšati niko ne može prognozirati. Stari i novi načelnik Nedžad Zukanović kaže da je zajednički interes život u Ključu učiniti boljim. Budžet općine je nesto veci od četiri miliona KM i svakako nedovoljan da se učine veći pomaci.

Različita ulaganja su uglavnom iz privatne inicijative, uz djelimično učešće općine. Zato je i posve razumljivo što se izlaz vidi u otvaranju radnih mjesta kao jedinom načinu zadržavanja stanovništva.- piše media kljuc.

Related posts