Pomoć Domu zdravlja Bosanska Krupa

Premijer USK Husein Rošić razgovarao je danas sa direktorom Doma zdravlja Bosanska Krupa Mujom Kekićem. Direktor ove zdravstvene ustanove zatražio je pomoć Vlade Kantona kako bi obnovili prostorije Doma zdravlja koje su neuslovne za rad i za prijem pacijenata.

Premijer Rošić obećao je da će Vlada finansijski pomoći, u okviru raspoloživih sredstava, da Dom zdravlja u Bosanskoj Krupi riješi probleme koji su prioritetni u planu rekonstrukcije i održavanja. Prije svega to se odnosi na popravak krova i izmještanje rendgen aparata.

Related posts