Polaganje vozačkih ispita u USK se nastavlja po utvrđenim terminima

U Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK obavljen je koordinacijski sastanak za organizaciju vozačkih ispita na kojem su prisustvovali predstavnici resornog ministarstva i predsjednici ispitnih komisija za polaganje vozačkih ispita u USK. Donesen je zaključak da se ispiti provedu u redovnim terminina a koji će se održati već od 04.08. i 05.08.2017. god. pa dalje svakih 15 dana.

– Ovim posebno ističemo da su naknade prema komisiji realizirane po utvrđenoj dinamici plaćanja kako je bilo ranije dogovoreno na sastanku koji je održan 11.07.2017.

Također obaviještavamo kandidate, autoškole da mogu izvršiti svoje obaveze oko prijavljivanja kandidata, te skrećemo pažnju da će se termini za provođenje ispita na upravljanju održati u ranim jutarnjim satima shodno preporukama Federalnog ministarstvo rada i socijalne politike u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu („Službeni list SRBiH“, broj: 22/90), gdje se preporučuje da, usljed vremenskih neprilika izazvanih visokim temperaturama na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, smanje obavljanja poslova na otvorenom u periodu od 12 do 18 sati.

Ovim se putem zahvaljujemo svim uključenim u proces provođenja vozačkih ispita i na realizaciji dogovorenog dinamičkog plana isplata naknada prema komisiji, te na velikom strpljenju i razumjevanju, stoji u saopštenju.

Related posts