Počeli radovi na bužimskom izvorištu "Musići"

U Bužimu su otpočeli radovi na izradi bušotine na izvorištu “Musići” sa kojeg se se stanovnici općine Bužim snabdijevaju pitkom vodom.

Bušotina od stotinu metara trebali bi obezbijediti dovoljne količine vode za piće sa ovog izvorišta čime bi konačno bila stavljena tačka na česte redukcije u isporuci vode, posebno u ljetnom sušnom periodu. Danas je početne radove obišao načelnik općine Bužim sa saradnicima i nadzornim organom koji će pratiti ovaj projekat do njegove finalizacije.

-“Vjerujem da će 16 litara vode u sekundi sa ove bušotine riješiti pitanje vodo snabdijevanja pravnih i fizičkih lica sa područja naše općine.  Planiramo u potpunosti završiti i vodovod Pivnice, a na dijelu Musića moramo poslušati struku i revitalizirati postojeće bušotine i tako obezbijediti dovoljne  i projektovane količine vode kao nam se u budućnosti ne bi dešavale redukcije i obustave isporuke pitke vode sa ovog izvorišta. Vjerujem da će firma iz Sarajeva završiti ovaj posao u rekordnom roku i da ćemo prije kraja ljeta imati sve u funkciji”.- kazao je načelnik općine Bužim Mersudin Nanić nakon obilaska radova.

Izvor: ckbuzim

Related posts