Osuđeni maloljetnici uskoro će služiti kazne u sarajevskim javnim kuhinjama

Maloljetni počinioci blagih krivičnih djela u Kantonu Sarajevo uskoro će moći služiti kazne u jednoj od tri javne kuhinje.

Predstavnici Vlade KS-a i javnih kuhinja će u ponedjeljak potpisati sporazum o saradnji, najavio je Feni ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić.

Naglasio je da je ovo prvi put da se u Krivičnom zakonu FBiH omogućava provedba posebne mjere nad maloljetnicima te smatra da je ovo veliki i važan napredak alternativi kaznenim sankcijama.

“Ovaj rad je pod obavezno besplatan, bez sticanja profita, u ovom slučaju narodne kuhinje kao neprofitne organizacije. Rad može biti izrečen u trajanju od 120 sati tokom šest mjeseci”, naglasio je te dodao da mjeru izriče nadležni sudija, a da voditelj postupka treba da nadzire i izvještava sudiju o provođenju mjere.

Istakao je da sudija za maloljetnike može izreći ovakvu kaznu za blaža krivična djela te ukoliko smatra da će kazna prevaspitati maloljetnika i doprinijeti njegovoj socijalizaciji.

“Osmislili smo nalog koji treba da pomogne u otklanjanju štetnih posljedica krivičnog djela koje maloljetna osoba počini. Ovo je blaga, ali primjerena mjera kako bi se maloljetnici socijalizirali”, poručio je Nenadić.

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS-a Amela Dautbegović istakla je da je ovaj sporazum dio uspostavljenog Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u kontaktu s pravosudnim sistemom 2017-2019.

“S obzirom da naše ministarstvo finansira rad javnih kuhinja, one koje su se odazvale dobrovoljno su Narodna kuhinja Stari Grad, Crveni križ i Caritas”, istakla je ministrica.

Related posts