Opća bolnica školuje buduće kadrove

Obrazovanje budućih kadrova strateška je opredjeljenost Opće bolnice u Sanskom Mostu i ovome pitanju se posvećuje velika pažnja, istakao je direktor ove zdravstvene ustanove, dr. Enes Karabeg u razgovoru za RTV „Sanu“.

Prema njegovim riječima u proteklom periodu na specijalizaciju i usavršavanje u nekoliko zdravstvenih ustanova u BiH upućeno je više kadrova, a povratak nekih od njih se očekuje vrlo skoro. Tako će uskoro u Općoj bolnici započeti rad jedan mladi spcijalista ginekologije i akušerstva, a nakon usavršavanja i specijalisti pedijatrije, psihijatrije, anesteziologije i reanimacije, hirurgije i neurologije.

Na ovaj način vremenom će se povećavati stručni kapacitet Opće bolnice, a krajnji cilj je da na svakom odjelu ove zdravstvene ustanove rade po tri liječnika specijalista.

Opća bolnica je na stručno usavršavanje pomenutih kadrova uložila značajna sredstva, a specijalisti su ugovorima obavezani da rade u Općoj bolnici Sanski Most i to na period duplog trajanja u odnosu na vrijeme njihove specijalizacije.

Dr. Karabeg je istakao kako Opća bolnica, sem ličnih dohodaka, specijalizantima plaća i troškove njihovog odvojenog života od porodice, a odnedavno i troškove mentorstva. Opća bolnica u Sanskom Mostu otvorena je prije osam godina i pokazala je punu opravdanost svog postojanja i rada.

Iako je u proteklom periodu često osporavana, ova zdravstvena ustanova je svojom politikom svih ovih godina pokazala da je na pravom putu. O tome najbolje svjedoči podatak da se prosječno u Općoj bolnici godišnje obavi oko 400 većih operativnih zahvata i spasi na desetine ljudskih života.

Related posts