Održana sjednica Grupacije šumarstva, drvne, grafičke i papirne industrije USK

Na sjednici Grupacije šumarstva i drvne, grafičke i papirne industrije USK koja je danas (14.02.2017.g.) održana u Privrednoj komori USK u Bihaću, predstavljen je pregled isporuke drvnih sortimenata za 2016. godinu i prezentirana raspodjela sirovine za 2017. godinu.

U 2017. godini iskazane su potrebe od ukupno 44 drvoprerađivača, od čega za lišćarima su 125.500 m³, a raspoloživi etat lišćara je 51.855 m³, što predstavlja razliku od 73.645 m3. To znači da je 2,5 puta veća potražnja od raspoloživog etata za ugovorenu količinu za ovu godinu. Kad su u pitanju četinari, potražnja za ovim etatom je 157.500 m³, a raspoloživo je 74.089 m ³ ovog sortimenta, što znači da je razlika od 83.411 m3, tj. 2,1 puta veća potražnja od raspoloživog etata za godišnje ugovaranje.

Ovi nesrazmjeri su nešto smanjeni u odnosu na 2016. godinu kad je bila 3,2 puta veća potražnja za lišćarima od raspoloživog etata, a 2,9 puta veća potražnja za četinarima od raspoloživih količina, što predstavlja izvjesni napredak. Ipak, izneseni su i podaci koji govore o tome da je 7 drvoprerađivačkih kapaciteta ugašeno od 2007. godine i da je u njima oko 900 ljudi ostalo bez posla. Predstavljeni su i novi podaci koji govore da je u 44 drvoprerađivačka kapaciteta USK ukupno zaposlena 501 osoba.

Na žalost problema u snabdijevanju sirovinom će biti jer su zahtjevi drvoprerađivača i ove godine daleko veći od ponude ŠPD “Unsko-sanske šume”. “Unsko-sanske šume” limitirane su šumskim osnovama i standardima u šumarstvu, te propisanim količinama za sječu i Uredbom Vlade Federacije, preciznije Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Uslovi koje poduzeća moraju ispunjavati da bi ušla u proces godišnjeg ugovaranja sirovine sa ŠPD „Unsko-sanske šume“ su : da su registrirana, da posjeduju rješenje za obavljanje djelatnosti, da izvršavaju obaveze prema ŠPD-u, da izvršavaju porezne obaveze, broj zaposlenih (ograničen na 80), godišnji prihod od prodaje drvnih proizvoda, godišnja vrijednost nabavljene sirovine, koeficijent finalizacije koji predstavlja razliku godišnjeg prihoda od prodaje drvnih proizvoda i godišnje vrijednosti nabavljene sirovine. Godišnji prihod i godišnja vrijednost sirovine se dobivaju se na osnovu podataka za prošlu godinu i prvih deset mjeseci tekuće godine.

U kreiranju kriterija 2006. godine su sudjelovali Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK, Ministarstvo privrede USK , ŠPD “USK šume” d.o.o., Privredna Komora USK , svi drvoprerađivači USK i USAID i njihovim definiranjem išlo se na ruku finalizaciji proizvodnje. Kako je broj radnika zaposlenih u drvoprerađivačkim poduzećima jedan od kriterija za raspodjelu, kao i bilans stanja i uspjeha u kojem je vidljiv i ovaj podatak, to je dovelo u pitanje i broj sezonskih, odnosno neprijavljenih radnika, pa time i raspodjelu sirovine.

Nakon duže diskusije, zaključeno je da se ugovori o raspodjeli drvnih sortimenata potpišu što je prije moguće, kako se ne bi dovodio u pitanje dalji rad drvoprerađivača, kao i da se od svakog pojedinog privrednog društva dostave prijedlozi kriterija za raspodjelu sirovine prema sekretaru Grupacije šumarstva, drvne, grafičke i papirne industrije USK. Za izmjenu kriterija za raspodjelu sirovine biti će potreban određeni vremenski period i konsenzus svih strana koje su prethodno usvojile kriterije, kako bi prošla sve potrebne procedure, a do tada, sirovina će se raspodijeliti prema Odluci ŠPD „Unsko-sanske šume“ za ovu godinu.

Nepostojanje Zakona o šumarstvu na nivou Federacije BiH već niz godina, jedan je od razloga neuređenosti u šumarstvu i drvopreradi, a koji onemogućuje unaprjeđenje i efikasniji razvoj ove oblasti.

Related posts