USK: Bihaćki vijećnici imaju najniži paušal, kladuški najviši

Neumjerenost, nejednakost, različita pravila za istu igru, dupli standardi, nelogičnosti i još mnoštvo sličnih neispravnosti su česta obilježja cijele BiH. Ista stvar je i sa ličnim dohodcima na nivou cijele države.

Velika disproporijca između primanja za isti posao između gradova, kantona, federacije i države, pa čak i između institucija na istim nivoima. Isto je i u slučaju vijećničkih paušala ili paušala uopšte, bilo kojeg nivoa vlasti, piše portal abc.

Ako sagledamo samo situaciju vijećničkih paušala, onda je zanimljivo za primijetiti da grad Bihać, kao glavni grad Unsko-sanskog kantona, služi za primjer svim ostalima, ne samo u Unsko-sanskom kantonu, nego i u BiH, sa jednim od najnižih paušala, ako ne i najnižim.

Paušal za bihaćke vijećnike iznosi 240 KM, u Ključu 300 KM, u Bužimu 330 KM, u Cazinu 444 KM, a u Velikoj Kladuši 450 KM.

Ako situaciju gledamo još šire, onda možemo ustanoviti da većina paušala prelazi cifru od 400 KM, kao u Ilidži, Tuzli, Doboju itd. A definitivno najzanimljivije cifre susrećemo u Sarajevu, u općini Novi Grad, gdje paušal iznosi 519 KM, a još interesantnija je općina Živinice čiji paušali dostižu skoro cifru od 950 KM.

Related posts