Održana 60. sjednica Vlade USK

Danas je u Bihaću zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog, na današnjoj sjednici, kojom je predsjedavao Dragan Polimanac, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, utvrđen je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama Unsko-sanskog kantona predlagača Ministarstva privrede.

– Budući da još pojedina privredna društva koriste prirodna bogatstva i dobra u općoj upotrebi, uz korištenje izgrađenih objekata koji su u njihovom vlasništvu (hidroelektrane, vodocrpilišta za snabdijevanje pitkom vodom stanovništva), ili su stekli prava korištenja prirodnih bogatstva po materijalnim propisima, ovom izmjenom i dopunom Zakona o koncesijama će se takva društva obavezati da plaćaju naknadu za korištenje prirodnog bogatstva kroz potpisivanje ugovora o koncesiji, obrazložio je Ilfad Medić, ministar privrede.

Vlada USK razmatrala je danas i godišnju informaciju Ministarstva pravosuđa i uprave o primjeni alternativne krivične sankcije – rad za opće dobro na slobodi za 2016. godinu. Unsko –sanski kanton je bio prvi federalni kanton koji je donio Pravilnik o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi što je omogućilo primjenu ove alternativne krivične sankcije. Time je omogućeno da se osobama koje su osuđene na kaznu zatvora do jedne godine, uz njihov pristanak, kazna zamijeni radom za opće dobro, koji se izvršava kod ovlaštenih pravnih osoba sa kojima je Ministarstvo pravosuđa i uprave USK potpisalo ugovore. Ministarstvo je donijelo i Pravilnik o matičnoj knjizi osuđenih lica na radu za opće dobro te druge podzakonske propise za uspješnu implementaciju ove alternativne krivične sankcije te je u konačnici, primjenom ove sankcije, u budžetu Federacije BiH ostvarena značajna ušteda na ime smještaja osuđenih lica.

– I pored dobrih rezultata i ostvarenih značajnih ušteda u federalnom budžetu Ministarstvo pravosuđa uočilo je probleme finansijske prirode koji su zapreka primjeni sankcije. Osuđena lica ponekad se odlučuju ostati pri zatvorskoj kazni iz prostog razloga jer ne mogu platiti ljekarsko uvjerenje koje im je neophodno da bi mogli otpočeti s radom za opće dobro. Stoga će Ministarstvo pravosuđa i uprave e kod Federalnog minisitarstva pravde pokrenuti inicijativu za održavanje konferencije ministara pravde svih kantona kako bi se usaglasili stavovi da se troškovi koji se odnose na osiguranje osuđenog lica od povreda na radu, ljekarsko uvjerenje, putni troškovi i naknada za hranu za vrijeme rada te troškovi naknade povjerenika obezbjeđuju iz federalnog budžeta, a kantoni da snose troškove obuke povjerenika nadzora i kontrole izvršenja, kazao je dr.sci. Nikola Findrik, ministar pravosuđa i uprave u Vladi USK.

Anel Ramić, ministar unutrašnjih poslova informisao je kolege o stanju maloljetničke delikvencije na području Kantona. U 2016. godini maloljetnici su počinili 2,6 % krivičnih djela u odnosu na ukupan broj evidentiranih krivičnih djela na području USK. Imovinski delikti su i dalje najbrojniji, a među njima teške krade (11) i krađe (9). Maloljetničkom delikvencijom najugroženiji su Bihać i Cazin na kojima se dogodilo 20 ili 51,3 % krivičnih djela koja su počinjena od strane maloljetnika, dok krivična djela od strane maloljetnika nisu evidentirana u općini Ključ, stoji u Informaciji MUP-a USK, koja je proslijeđena na razmatranje Skupštini USK.

Related posts