Održana 205. Sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

Između ostalog, na jučerašnjoj sjednici, Vlada Kantona ramatrala je Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih te ga uputila u skupštinsku proceduru.

U Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta ističu da je Zakon o obrazovanju odraslih na području USK usvojen 2013. godine, a 2014. godine usvojeni su Principi i standardi za obrazovanje odraslih u Bosni i Hercegovini koji čine osnov za donošenje zakona o obrazovanju odraslih u Bosni i Hercegovini.

S obzirom da je Zakon o obrazovanju odraslih za Unsko-sanki kanton usvojen ranije, isti nije bio usklađen sa predmetnim Principima i standardima, iako je bila obaveza da se to učini u roku od šest mjeseci od donošenja navedenog zakonskog akta. Usvajanjem ovog Zakona osigurava se besplatno osnovno obrazovanje odraslih ali su predviđene i izmjene koje se odnose na postupak osnivanja i registracije organizatora obrazovanja odraslih, što važećim Zakonom o obrazovanju odraslih nije bilo dovoljno definisano. Također, tokom primjene Zakona iz 2013. godine pokazali su se određeni nedostaci, a posebno neefikasnost pojedinih zakonskih rješenja. Teškoće u primjeni Zakona o obrazovanju odraslih koji je u primjeni predstavljala je i činjenica da isti nije decidno definisao kaznene odredbe ukoliko dođe do zloupotrebe i nepoštivanja odredbi Zakona te su prijedlogom ovog Zakona predviđene sankcije i mogućnost poništavanja javnih isprava i trajna zabrana organizatoru obrazovanja odraslih da obavlja djelatnost obrazovanja, što u važećem Zakonu o obrazovanju odraslih nije predviđeno, obrazložio je ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Damir Omerdić.

Članovi Vlade Kantona podržali su prijedlog Nermine Ćemalović, ministrice zdravstva i socijalne politike za dodjelu grantova Crvenom Križu USK (15 000 KM) i neprofitnim organizacijama za rad javnih kuhinja (10 000 KM).

Izvor: vladausk.ba

Related posts