Održana 191. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko – sanskog kantona, na kojoj je, između ostalog, prihvaćen konsolidovani periodični izvještaj za Budžet Unsko – sanskog kantona za period 01.01. – 31.03.2018.godine, obrađivača Ministarstva finansija Unsko – sanskog kantona.

Prema odredbama Zakona o budžetima u F BiH, Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u F BiH te drugih zakonskih i podzakonskih akata, budžet Federacije, kantona, gradova i općina kao i njihovi organizacioni dijelovi (ministarstva, službe, budžetski korisnici, te vanbudžetski fondovi), dužni su sačinjavati periodične finansijske izvještaje i dostavljati ih određenim nivoima vlasti i institucijama kako je to Zakonom o budžetima u Federaciji BiH i Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji BiH regulisano.

– Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje u izvještajnom periodu iznose 46.221.020 KM, koji su u odnosu na usvojeni Budžet ostvareni sa procentom od 20,6%. Prihodi od poreza u ovom periodu ostvareni su u iznosu od 40.510.134 KM, ili 24,1 % u odnosu na usvojeni Budžet, neporeski prihodi ostvareni u iznosu od 4.754.918 KM, ili 15,1% u odnosu na usvojeni Budžet. Tekući transferi (transferi i donacije) ostvareni su u iznosu od 948.74 KM, ili 12,4% u odnosu na usvojeni Budžet. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u ovom periodu iznose 34.811.279 KM, koji su u odnosu na usvojeni Budžet 16,03 %. Ukupan finansijski rezultat – suficit ovog perioda iznosi 11.409.741 KM, navodi se u izvještaju Ministarstva finansija.

Na današnjoj sjednici razmatran je i Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za period 01.01.- 31.03.2018. godine. Finansiranje budžetskih korisnika u prva tri mjeseca 2018. godine se obavljalo na osnovu Odluke o privremenom finansiranju, srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu prethodne fiskalne godine. U Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu planirani su prihodi, primici i finansiranje u iznosu od 23.916.734,00 KM. Ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje za period 01.01.-31.03.2018. godine iznose 46.221.020,40 KM odnosno 82,57 % ukupno planiranih prihoda za izvještajni period.

– Ostvarenje prihoda u periodu 01.01.-31.03.2018. godine, u odnosu na isti period prethodne godine je veće za 3.633.7 37,54 KM ili 8,53 %. Porezi na dobit preduzeća u odnosu na plan u prvom kvartalu 2018. godine su veći za 7 84.899,59 KM iti 24,5 %. Prihodi od indirektnih poreza u ovom periodu bili su manji, u odnosu na planirane prihode istog perioda 2. 430 905,21 KM ili 6,92%. Realizacija prihoda od poreza u odnosu na isti period prethodne godine je veća za 4.112.760.36 KM ili 11,30 %. Neporezni prihodi ostvareni su u iznosu od 4.754 918,16 ili 60.39 % planiranih prihoda u izvještajnom periodu, informisala je Zlatka Šepić, ministrica finansija.

Na prijedlog ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Muhameda Ramića Vlada USK usvojila je danas smjernice za uvođenje dualnog obrazovanja u srednje stručne škole na području USK.

– Kada je riječ o uvođenju dualnog obrazovanja potrebno je, prije svega, donijeti Zakon o dualnom obrazovanju koji će regulisati ovaj vid obrazovanja, kazao je ministar Ramić.
Sa današnje sjednice Vlada Kantona je u skupštinsku proceduru uputila više izvješataja o radu kantonalnih ustanova te Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2017.godinu.

U prošloj godini inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove izvršili su ukupno 12.494 inspekcijskih kontrola, od toga 7,529 izvršeno je redovnih, 3.174 kontrole po zahtjevu stranaka i 1.791 kontrola izvršenja rješenja. U izvještajnom periodu od ukupnog broja kontrolisanih subjekata (12.494 pravna i fizička lica), uredan nalaz sa eventualno mogućim manjim nedostacima imao je 9.009 subjekt nadzora kod kojih nije bilo potrebno poduzimati bilo kakve upravne mjere osim za utvrdene manje nedostatke.
Po osnovu izvršenog inspekcijskog nadzora donijeto je 2.046 rješenja o otklanjanju nedostataka. Izdato je 100 rješenja o zabrani rada ili stavljanja robe van prometa, izdato je ukupno 1295 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 1.255.622,00 KM, podneseno je 117 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka te 13 krivičnih prijava Kantonalnom tužilaštvu.
Premijer USK Husein Rošić i resorni ministri prihvatili su izvještaj inspekcije te preporučili kadrovsko popunjavanje Uprave.

Related posts