Održana 181. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Husein Rošić, premijer i resorni ministri, između ostalog, danas su usvojili odluku o sufinansiranju dva projekta Razvojne agencije USK. Iz sredstava Budžeta Unsko-sanskog kantona iz linije učešće Vlade u međunarodnim projektima Vlada će partnerski podržati projekat “Novi modeli finansiranja za buduća ulaganja u energetsku efikasnost-New Finance”, u iznosu od 30.731 KM i projekt “Novo upravljanje trzištem rada u saradnji sa visokim obrazovanjem u dunavskom području EDU LAB”, u izosu od 18.192 KM.

Iako je za današnju sjednicu bio pripremljen i Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg granta transferi za zdravstvo, kojim bi Kantonalnoj bolnici u Bihaću bilo doznačeno 800 000 KM, isplata ovog granta neće biti moguća prije nego se opravdaju sredstva koja su Kantonalnoj bolnici doznačena u 2017. godini. Kantonalna bolnica prethodno mora dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava koja su joj u iznosu od milion maraka dodijeljena prošle godine.

Na prijedlog ministra zdravstva i socijalne politike Hazima Kapića Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je danas Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih grantova : materijalna-socijalna pomoć, smještaj u ustanove socijalne zaštite, smještaj u drugu porodicu, civilne žrtve rata i trudničko bolovanje iz budžeta za 2018. godinu. U skladu sa budžetom ovog Ministarsva za 2018. godinu planirana su sredstva za ove grantove u ukupnom iznosu od 9.430.000 KM. Od tog ukupnog iznosa planiranih sredstava, iznos od 4.930.000 KM odnosi se na utvrđena sredstva u budžetu za 2018. godinu a iznos od 4.500.000 KM odnosi se na primljene grantove od Federacije BiH .

Vlada Kantona razmatrala je i usvojila Odluku o određivanju visine minimalne slobodno ugovorene zakupnine stana na području gradova Bihaća i Cazina i općina Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu, na prijedlog Jasmina Burnića, ministra za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline.

Iz resora Ministarstva pravosuđa i uprave razmatrana je i prihvaćena Informacija o potrebi zaključivanja sporazuma o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima za obavljanje poslova koji su Zakonom o državnoj službi Unsko-sanskog kantona povjereni Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine. Međusobna prava, obaveze, i odgovornosti koja se odnose na obavljanje povjerenih poslova neophodno je urediti posebnim sporazumom Vlade Unsko-sanskog kantona i Agencije konstatovano je uz prijedlog da Vlada Unsko-sanskog kantona. na nekoj od narednih sjednica, razmotri Nacrt Sporazuma te radi usaglašavanja i potpisivanja, dostavi ga nadležnim organima FBiH.

Članovi Vlade Kantona razmatrali su danas i izvještaje o radu: ZU Dom zdravlja Sanski Most, Dom zdravlja Bosanski Petrovac i ZU Apoteka Sanski Most.

Related posts