Bukvarević: Povećanje invalidnina za 90.000 osoba i 4.900 dobitnika najvećih ratnih priznanja

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević nakon održane sjednice kazao je da Vlada FBiH nastavlja realizaciju obaveza i zahtjeva iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

“Vlada nastavlja realizaciju obaveza u rješavanju zahtjeva iz oblasti boračko invalidske zaštite. Na prošloj sjednici smo utvrdili određen broj zaključaka, a do danas smo ih jedan broj realizirali. Danas smo realizirali i jedan od zaključaka koji se odnosi na donošenje odluke za utvrđivanje koeficijanta za obračun i isplatu mjesečnih naknada za RVI, porodice šehida i poginulih boraca i dobitnike najvećih ratnih priznanja”, rekao je Bukvarević.

Ministar je istakao da je Federalna vlada prihvatila prijedlog boračkih udruženja i saveza da se dostignuti nivo sredstava na poziciji Federalnog ministarstva za boračka pitanja ne umanjuje.

“Sporazum nam je omogućio da priremimo odluku za ovu godinu i da nakon pet godina izvršimo povećanje invalidnina za blizu 90.000 ratnih vojnih invalida i porodica šehida i poginulih boraca i za blizu 4.900 dobitnika najvećih ratnih priznanja. To je povećanje za 1,5 posto na mjesečnom nivou, a ukupno na godišnjem nivou to je 5,5 miliona KM na ovih 280 miliona KM koje smo imali na raspolaganju”, izjavio je Bukvarević.

On je naglasio da ne postoje materijalna sredstva koja bi porodicama mogla nadoknaditi poginule, ratne vojne invalide i borce koji su dali mladost za odbranu BiH.

“Ali nastojimo izdvajati u okviru raspoloživih sredstava, a FBiH izdvaja najveći procent za boračko invalidsku zaštitu, i prihvatili smo da taj procent ostane i da pomognemo kategorijama u stanju potrebe. Predviđeno je da se kroz 15 prava pomogne kategoriji demobilisanih boraca i njihovim porodicama”, zaključio je Bukvarević.

klix.ba

Related posts