Održana 167.sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na 167. sjednici razmatran je izvještaj o korištenju budžetske rezerve za prošlu godinu.

– U 2017. godini planirana je tekuća budžetska rezerva u iznosu od 100.000 KM. Sukladno Zakonu o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za2017. godinu određeno da, u toku fiskalne godine, Vlada Kantona raspolaže sredstvima tekuće rezerve do iznosa od 70.000 KM a Premijer Kantona do iznosa od 30.000 KM. U izvještajnom periodu 01.01.-31.12.2017. godine je odobreno korištenje tekuće rezerve u ukupnom iznosu od 99.600 KM, izvijestila je Zlatka Šepić, ministrica finansija.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta danas je razmatrana Odluka o visini naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanja) zaposlenih u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona, JU Univerzitet u Bihaću i institucijama kulture na području Unsko-sanskog kantona.

Odlukom je utvrđeno pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje) do 42 kalendarska dana u visini od 80% plaće isplaćene za prethodni mjesec.

Kako je obrazložio predlagač, Muhamed Ramić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta pravni osnov za donošenje ove odluke nalazi se u članu 47. stav (1), članu 56.Zakona o zdravstvenom osiguranju i članu 4. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na naknadu plaće, odnosno novčanu naknadu, visini naknade plaće i najvišeg iznosa naknade plaće koja se isplaćuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za vrijeme privemene spriječenosti za rad osiguranika.

Naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu ostat će u slučajevima: privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili oboljenja od profesionalne bolesti, za vijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem te za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osobe.

Vlada Unsko-sanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog protokola o pregovorima za sklapanje Kolektivnog ugovora za radnike u visokom obrazovanju te imenovala pregovarački tim Vlade Unsko-sanskog kantona za sklapanje Kolektivnog ugovora za radnike u visokom obrazovanju.

Na današnjoj sjednici razmatrani su i upućeni u skupštinsku proceduru: Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite u 2017.godini, Program rada i finansijski plan Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bihać za 2018.godinu, Program rada i finansijski plan Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Cazin za 2018.godinu, Program rada i finansijski plan Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Velika Kladuša za 2018.godinu te Program rada ZU Gradska apoteka Ključ za 2018.godinu.

Također, usvojena je i Odluka o rasporedu dijela sredstava-kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama po listi projekata koji će se finansirati iz sredstava dobijenih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, ukupne vrijednosti 1,020 000 KM.

Related posts