Održan prvi radni sastanak Kolegija načelnika općina/grada USK-a

Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća, bio je domaćin prvog radnog sastanka Kolegija načelnika općina/grada USK-a. Prvo okupljanje načelnika Cazina, Bužima, Bosanske Krupe, Bosanskog Petrovca, Ključa, Sanskog Mosta i gradonačelnika Bihaća , bila je prilika da se inicira nekoliko aktuelnih problema s kojima se susreću sve lokalne zajednice na području Unsko-sanskog kantona. Jedan od njih odnosi se na Prijedloge na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Kako je istaknuto na današnjem Kolegiju, nakon provedene javne rasprave krajem prošle godine, donesen je zaključak u kojem se navodi da Kantonalna uprava civilne zaštite i svih osam općinskih i gradskih službi civilne zaštite, nisu saglasni sa predloženim izmjenama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća , a koje se odnose na ukidanje sredstava posebne naknade 0,5%.

Govoreći u ime svih načelnika i gradonačelnika, Nedžad Zukanović, načelnik Općine Ključ, kazao je da se predloženim izmjenama u potpunosti uskraćuju namjenska sredstva općinama/gradovima za finansiranje sistema zaštite i spašavanja, a ne obezbjeđuje se drugi načini finansiranja ovih potreba.

„ Mi ćemo uputiti jedan dopis gdje zajednički tražimo da se predloženi Zakon povuče iz daljnje procedure,da se izmjene i dopune Zakona pripreme u jednoj pozitivnoj atmosferi međusobnog uvažavanja, uz konsultacije sa općinama/gradovima u FBiH, te da Izmjene i dopune Zakona trebaju biti sveobuhvatne obzirom da u važećem Zakonu ima još odredaba koje treba mijenjati i koje stvaraju nedoumice ili poteškoće u praksi „-kazao je načelnik Zukanović.

Na Kolegiju je istaknuto da je neprihvatljivo obrazloženje predlagača da je brisanje navedenih odredaba obaveza proizišla u cilju rasterećenja privrednih subjekata, obzirom da se naknada u visini od 0,5% isplaćuje iz neto dohotka zaposlenih na području FBiH, te da privrednici nisu inicijatori ovih izmjena, obzirom da se njihovim namjenskim trošenje obezbjeđuju preduslovi za osiguranje i njihove imovine.

Krajiški načelnici danas su raspravljali i o statusu regionalne deponije i donošenju novog Zakona o šumama . Kako je istaknuto, sudbina regionalne deponije mora se konačno odrediti i staviti tačka na izgradnju deponije koja je potrebna krajiškim gradovima .Stoga će već na slijedećem Kolegiju načelnika/gradonačelnika biti pripremljena detaljna i cijelovita informacija o statusu projekta, sa aspekta odabira lokacije , cijene izgradnje deponije i cijene odvoza smeća za svaku općinu USK-a.

„ Danas smo razgovarali i o novom Zakonu o šumama koji je za naše općine u USK-a izuzetno bitan i od kojeg očekujemo pravičniju raspodjelu sredstava prema lokalnim zajednicama i drago mi je da sam dobio podršku svih čelnih ljudi naših općina i gradova da ovu problematiku konačno uredimo na pravedan i pravičan način „-kazao je Zlatko Hujić,načelnik Općine Bosanski Petrovac.

Related posts