Očekuje se smanjeno prisustvo migranata na ulicama: U toku intenzivni radovi na pripremi prihvatnog centra 'Lipa'

U toku su intenzivni građevinski radovi na pripremi prihvatnog migrantskog centra Lipe, koji bi u prvoj fazi rada trebao da smjesti migrante koji se trenutno nalaze na ulicama i u nelegalnim smještima.

Građevinski radovi i radovi na uređenju smještajnih kapaciteta, kao i pratećih elemenata (restoran, prostor za održavanje higijene, mokri čvorovi, vodovodna mreža i sl.), se intenziviraju s obzirom da ovih dana treba da se krene sa prijemom prvih migrantskih grupa.

Prostor, smještajni elementi kao i sve ono što je neophodno za noramalan boravak i funkcionisanje, pružati će bolje uslove za boravak i življenje, od onih koje su migranti do sada imali.

Njihovo zdravstveno stanje će pratiti medicinski timovi, čije prisustvo je ranije dogovoreno u suradnji sa Kantonalnim ministarstvom zdravstva.

Za sigurnost prostora i samih migranata, a i zbog kontrole njihovog kretanja, brinuti će se pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i privatna zaštitarska agencija kontinuiranim prisustvom.

Građani od ovog projekta očekuju smanjeno prisustvo migrananata na ulicama, kao i rješavanje problematike njihovog stalnog prisustva bez konkretnog nadzora i kontrole, posebno u vrijeme restriktivnih mjera uzrokovanih pandemijom.

Izvor: Cazin.net

Related posts