Objavljen konkurs za novog direktora FUP-a

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od objave, a kandidati prijavu mogu preuzeti na internet stranici Doma naroda Parlamenta FBiH.

Javni konkurs za imenovanje direktora Federalne uprave policije (FUP) danas je objavljen. Konkurs objavljuje Nezavisni odbor Parlamenta Federacije BiH i otvoren je 15 danaod dana objave u Službenim novinama FBiH. Kandidati prijavu mogu preuzeti na internet stranici Doma naroda Parlamenta FBiH.

Mandat direktora FUP-a traje četiri godine i može se obnoviti samo jednom. Aktuelni direktor FUP-a Dragan Lukač najvljivao je ostavke koju još nije podnio, a početkom avgusta ove godine nezavisni odbor je informisao Vladu FBiH da Lukač ima 44 godine staža, te da mu je sa 40 godina staža prestao status policijskog službenika.

Nezavisni odbor ranije je preko resornog federalnog ministra Vladi FBiH uputio rang listu najuspješnijih kandidata za novog zamjenika direktora FUP-a, ali Vlaad FBiH o tome još uvijek nije raspravljala.

 

 

Izvor: Oslobođenje.ba

Related posts