Obilježavanje 11. godišnjice od formiranja Oružanih snaga BiH

U okviru obilježavanja 11. godišnjice OS BiH, danas je u kasarni „Adil Beši, Bihaću, upriličeno svečano postrojavanje jedinica. Postrojavanju su prisustvovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti USK-a. Svake godine kroz niz različitih aktivnosti pripadnici OS obilježe otvorene dane.

Tradicionalno i ove godine u povodu obilježavanja 11. godišnjice osnivanja Oružanih snaga BiH organiziran je turnir u malm nogometu i dani otvorenih vrata kasarne, a danas u završnici je upriličeno svečano postrojavanje. Ovo je primjer da se u Bosni i Hercegovini može napraviti respektabilna vojna snaga koja je na usluzi svim gradanima Bosne i Hercegovine, kazao je premijer Husein Rošić.

Za profesionalno izvršavanje zadataka i obaveza nagradeni su neki od pripadnika Drugog bataljona. Već godinama, kako kaže Rusmir Musa, oficir za civilno vojnu saradnju pri OS BiH, posebnu pažnju posvećuju najmiadoj populaciji sa Unsko – sanskog kantona, kao ciljnu grupu, jer žele da djeca vide čime to raspolažu OS. Takoder upriliče posjetu Centru za nezbrinutu djecu Duga u Kulen Vakufu, kao dio planiranih aktivnosti.- piše rtvusk.

Related posts